Демократичне врядування

Публікація результатів наукових досліджень у сфері:

Державне управління/адміністрування

Політологія

Стратегія і управління/менеджмент

 

Категорії Web of Science:

Соціальні науки, міждисциплінарні

Менеджмент

Політичні науки

Публічне адміністрування

 

Індексується у наукометричних базах::

Index Copernicus International, Google Scholar

Анонси

 

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ СТАТЕЙ

 
  • Випуск 1 –15 березня поточного року;
  • Випуск 2 –15 червня поточного року.
 
Опубліковано: 2019-01-17
 
Більше анонсів...