Історія журналу

Рік заснування: 2008 р.
Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція):
ISSN 2070-4038.
Індексується у міжнародній наукометричній базі Google Scholar
(індексується з 2011 року)
Фахове видання у галузі науки “Державне управління”
(наказ МОН України №241 від 09.03.2016р.)
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська.
Головний редактор: чл.-кор. НАН України Загорський В. С.
Заступник головного редактора: доц. Ліпенцев А. В.
Відповідальний секретар: доц. Каляєв А. О.