Історія журналу

Рік заснування: 2008 р.
Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція):
ISSN 2070-4038.
Індексується у міжнародній наукометричній базі Google Scholar
(індексується з 2011 року)

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”
Галузь наук:
 державне управління
Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування

Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська.
Головний редактор: Кучабський О. Г.