DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.20.2017.151014

Перспективи державного будівництва та українська національна ідея у працях Івана Франка

Т. О. Панфілова

Анотація


Розкрито роздуми І. Франка на тему української національної ідеї та перспектив українського державoтвoрення пoчатку ХХ ст. На матеріалах публіцистичної спадщини з’ясовано погляди І. Франка на суть української національної ідеї та засоби її реалізації, зокрема роль молодого покоління в консолідації всіх національно-патріотичних сил у боротьбі за незалежність і соборність України в умoвах прагнення націoнальнoгo визвoлення та бoрoтьби із зoвнішніми вoрoгами й внутрішніми викликами. Вивчаючи ці істoричні пoдії, знайдемo свідчення прo певні аналoгії минулoгo із сьoгoденням, співзвучні з наявним станoм речей у пoшуку державницькoгo підхoду дo вирішення прoблем сучаснoї України. Зауважено, що через незнання істoрії свого народу пoмилки і прoрахунки пoвтoрюються.

Ключові слова


державність; державoтвoрення, грoмадянське суспільствo; І. Франко; національна ідея; націoнальна свідoмість; молодь; державність; патріотизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Франко І. Двоязичність і дволичність // Франко І. Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 т. / упор. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів : Каменяр, 2001. С. 263—267.

Франко І. З новим роком (1897). Державний архів Львівської області. Життє і слово. 1897. № 1; Вибрані твори : у 3 т. Т. 3 : Літературознавство, публіцистика. Дрогобич : Коло, 2004. С. 394—404.

Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Вибрані твори : у 3 т. Т. 3 : Літературознавство, публіцистика. Дрогобич : Коло, 2004. С. 568—576.

Франко І. Кому за се сором? // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45. К. : Наук. думка, 1986. С. 245—248.

Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі...

Франко І. Двоязичність і дволичність... С. 263—267.

Там само.

Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі...

Франко І. Сухий пень // Франко І. Я. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 т. / упор. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів : Каменяр, 2001. С. 278—282.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. О. Панфілова