DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.22.2018.164722

Ідентифікація проблеми зайнятості у контексті сучасних дослідницьких підходів

В. Б. Сухомлин

Анотація


Здійснено ідентифікацію проблеми зайнятості населення у контексті сучасних дослідницьких підходів, на підставі цього систематизовано основні дослідницькі концепції щодо її визначення, класифіковано основний категоріальний апарат до її розуміння, розроблений у межах західноєвропейської науки. На цій основі запропоновано авторську конструкцію визначення зайнятості як об’єкта соціальної політики, який характеризує сукупність відносин, що формуються у суспільстві в контексті реалізації соціально-трудової діяльності громадян, що відображає їх рівень включення у відповідні трудові процеси та реалізацію їх особистісних і суспільних потреб та інтересів, від чого залежить добробут суспільства. Наведено його важливі макроекономічні показники. Показано завдяки чому відбувається звуження та розширення відповідних демографічних процесів у суспільстві. Охарактеризовано зайнятість як суспільно-корисну діяльність працездатного населення, яке виконує відповідні суспільно-значимі функції на умовах громадсько-правового договору.


Ключові слова


зайнятість населення; ринок праці; соціально-трудові відносини; соціально-трудові процеси; демографічні процеси; працездатне заселення; безробіття; політика держави у сфері зайнятості; трудові здібності; трудовий потенціал суспільства; суспільно-корисна діяльність; індивідуальне та суспільне виробни

Повний текст:

PDF

Посилання


Veblen, T. (2007). Teorija prazdnogo klassa. Moskva: Progress. pp. 303 [in Russian].

Ibid. pp. 317.

Gimpelson, V. P., Gorbacheva, T. P., Lippol’dt D. O. (2010). Dvizhenie rabochej sily (ocenki, mezhdunarodnye sopostavlenija i vlijanie na rynok truda). Voprosy jekonomiki, № 2, рр. 17-19 [in Russian].

Majburd, E. M. (2006). Vvedenie v istoriju jekonomicheskoj mysli. Ot prorokov do professorov. Moskva: INFRA-M. 128 р. [in Russian].

Ibid. pр. 103.

Rofe, A. I. (2005). Ekonomika truda: uchebnik dlja vysshih uchebnyh zavedenij. Moskva: Vysshaja shkola. 683 р. [in Russian].

Ibid. pр. 79.

Ibid. pр. 84.

Earl, S., Carden, F., Smutylo, T. (2001). Out come mapping: Building learning and reflection into development programs. Ottawa: International Development Research Centre. pр. 423.

Ibid. pр. 431.

Griffiths, B., Emery, C., Akehurst, R. (1995). Economic evaluation in rheumatology: A necessity for clinical studies. Annals of the Rheumatic Diseases, Issue 54(11), рр. 863-864.

Herman, P. M. et al. (2009). Arecost-inclusive evaluations worth the effort? Evaluation and Program Planning, Issue 1(32:1), pp. 55–61.

Ibid. pp. 59.

Ibid. pp. 60.

Levin, H. M., Mc Ewan, Patrick J. (2001). Cost-effectiveness analysis: Methods and applications. Thous and Oaks. (2-nd ed.). CA: Sage Publications Inc. pр. 299.

Lusthaus, C. et al. (2002). Organization a assessment: A frame work for improving performance. Ottawa: International Development Research Centre. pр. 79.

Mc David, J. C., Hawthorn, L. R. L. (2006). Program evaluation and performance measurement: An introduction to practice. Thous and Oaks. CA: Sage Publications Inc. pр. 37.

Ibid. pp. 57.

Nagel, S. S. (Eds.). (2002). Hand book of public policy evaluation. Thous and Oaks, CA: Sage Publications Inc. pр. 69.

Newman, I., Benz, C. R. (1998). Qualitative and quantitative research methodology: Exploring the interactive continuums, Southern Illinois University. [S. p. : s. n.]. pр. 117.

Livanos, I., Wilson, R. A. (2010). Modelling the demand for skills. Thessaloniki In Cede fop. Fore castings kill supply and demand in Europe to 2020: technical report, № 2, рр. 81.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Веблен Т. Теория праздного класса. Москва : Прогресс, 2007. С. 303.

2. Там же. С. 317.

3. Гимпельсон В. П., Горбачева Т. П., Липпольдт Д. О. Движение рабочей силы (оценки, международные сопоставления и влияние на рынок труда) // Вопросы экономики. 2010. №2. С. 18.

4. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. Москва : ИНФРА-М, 2006. С. 99.

5. Там же. С. 103.

6. Рофе А. И. Экономика труда : учеб. для высш. учеб. завед. Москва : Высшая школа, 2005. С. 73.

7. Там же. С. 79.

8. Там же. С. 84.

9. Earl S., Carden, F., Smutylo T. Out come mapping: Building learning and reflection into development programs. Ottawa : International Development Research Centre, 2001. Р. 423.

10. Ibid. P. 431.

11. Griffiths B., Emery C. Akehurst R. Economic evaluation in rheumatology: A necessity for clinical studies // Annals of the Rheumatic Diseases. 1995. Issue 54(11). P. 863, 864.

12. Herman P. M. [et al.]. Arecost-inclusive evaluations worth the effort? // Evaluation and Program Planning. 2009. Issue 1(32:1). P. 55—61.

13. Ibid. P. 59.

14. Ibid. P. 60.

15. Levin H. M., Mc Ewan, Patrick J. Cost-effectiveness analysis: Methods and applications. 2-nd ed. Thous and Oaks. CA : Sage Publications Inc., 2001. 299 p.

16. Lusthaus C. [et al.]. Organization a assessment: A frame work for improving performance. Ottawa: International Development Research Centre, 2002. P. 79.

17. Mc David J. C., Hawthorn L. R. L. Program evaluation and performance measurement: An introduction to practice. Thous and Oaks. CA : Sage Publications Inc., 2006. P. 37.

18. Ibid. P. 57.

19. Nagel S. S. (Eds.). Hand book of public policy evaluation. Thous and Oaks, CA : Sage Publications Inc., 2002. P. 69.

20. Newman I., Benz C. R. Qualitative and quantitative research methodology: Exploring the interactive continuums, Southern Illinois University. [S. p. : s. n.], 1998. P. 117.

21. Livanos I., Wilson R. A. Modelling the demand for skills // Thessaloniki: Cede fop. Fore castings kill supply and demand in Europe to 2020: technical report. 2010. № 2. Р. 81.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. Б. Сухомлин