DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.22.2018.164724

Реалізація цілей сталого розвитку в контексті публічного управління з позиції біоетики

Г. Т. Терешкевич

Анотація


Проаналізовано Національну доповідь “Цілі сталого розвитку України” (2017 р.) у контексті публічного управління з позиції біоетики. У стислому вигляді висвітлено 17 інноваційних тез щодо різних напрямків розвитку суспільства – від подолання голоду в світі до вирішення глобальних екологічних та кліматичних проблем, які стосуються Резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року”, прийнятої 25 вересня 2015 р. Порушено питання необхідності впровадження Цілей сталого розвитку в систему публічного управління в Україні на засадах біоетики.


Ключові слова


засади біоетики; недоторканність людського життя; пошана гідності людини; публічне управління; суспільство; цілі сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Tereshkevych, H. T. (2017). Osnovy bioetyky ta biobezpeky. Ternopil: TDMU,. 400 p. [in Ukrainian].

Tsili staloho rozvytku. (2018). URL : https: // uk.wikipedia. orgwiki/Tsili_staloho_rozvytku [in Ukrainian].

Transformatsiya nashoho svitu: Poryadok dennoyi stadiyi rozvytku do 2030 roku (Rezolyutsiya Heneralnoyi Asambleyi OON). (2015). URL : http://sdg.org.ua/images [in Ukrainian].

Ibid.

Natsionalna dopovid “Tsili staloho rozvytku Ukrayiny”. (2017). URL : https://menr.gov.ua/ files / docs?.

Human Development Data (1990 – 2017). URL : http: //hdr:undp.org/en/data.

International Monetary Fund. (2018). URL : https://www.imf.org/ external/puls/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx.

Derzhavna sluzhba statystyky. (2018). URL : https: // ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html [in Ukrainian].

Tereshkevych, H. T. Osnovy bioetyky ta biobezpeky… 400 p.

Natsionalnyy dopovid “Tsili staloho rozvytku Ukrayiny”…

Kobolyev zarobyty 342 mln: za shcho vin platyat. (2018). URL : http://www.obozrevatel.com> Ekonomika> Rynky ta kompaniyi [in Ukrainian].

Tereshkevych, H. T. Osnovy bioetyky ta biobezpeky… pp. 125-135.

Ibid, pp. 107-123.

Ibid, pp. 145, 146.

Ibid, pp. 143-148.

Ibid, pp. 151-155.

Ibid, pp. 215-225.

Papska rada do spravzhnoho dushpastyrstva v okhoroni zdorov’ya. (2010). Khartiya pratsivnykiv okhorony zdorov’ya. Lviv : Medytsyna i pravo, pp. 27-29 [in Ukrainian].

Dzhovanni Paolo II. Lettera Enciclica Evangelium Vitae (1995). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. p. 7.

Krechetnykov, A. O zhertvakh voyny. (2018). URL : http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6643000/6643033.stm [in Russian].

Tekst Budapeshtskoho memorandumu na ofitsiynomu sayti Verkhovnoho Rady Ukrayiny. (2018). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_158 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Терешкевич Г. Т. Основи біоетики та біобезпеки : підручник. Тернопіль : ТДМУ, 2017. 400 с.

2. Цілі сталого розвитку. URL : https:/ /uk.wikipedia. orgwiki/Цілі_сталого_розвитку (дата звернення: 09.09.2018).

3. Трансформація нашого світу: Порядок денний сталого розвитку до 2030 року (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН), 25 вересня 2015 року. URL : http://sdg.org.ua/images (дата звернення: 09.09.2018).

4. Там само.

5. Національна доповідь “Цілі сталого розвитку України” (2017). URL : https://menr.gov.ua/ files/docs (дата звернення: 09.09.2018).

6. Human Development Data (1990 – 2017). URL : http: // hdr:undp.org/en/data (date of using: 09.09.2018).

7. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/ external/puls/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx (date of using: 09.09.2018).

8. Державна служба статистики. URL : https:// ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html (дата звернення: 09.09.2018).

9. Терешкевич Г. Т. Основи біоетики та біобезпеки… 400 с.

10. Національна доповідь “Цілі сталого розвитку України”...

11. Коболєв заробить 342 млн: за що йому платять. URL : http://www.obozrevatel.com >Економіка >Ринки та компанії (дата звернення: 09.09.2018).

12. Терешкевич Г. Т. Основи біоетики та біобезпеки… С. 125—135.

13. Там само. С. 107—123.

14. Там само. С. 145, 146.

15. Там само. С. 143—148.

16. Там само. С. 151—155.

17. Там само. С. 215—225.

18. Хартія працівників охорони здоров’я / Папська Рада до справ душпастирства в охороні здоров’я. Львів : Медицина і право, 2010. С. 27—29.

19. Giovanni Paolo II. Lettera Enciclica Evangelium Vitae (25 marzo 1995). Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1995. Р. 7.

20. Кречетников А. О жертвах войны. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6643000/6643033.stm (дата обращения: 09.09.2018).

21. Текст Будапештського меморандуму на офіційному сайті Верховної Ради України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_158 (дата звернення: 09.09.2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. Т. Терешкевич