DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.22.2018.164734

Кадрове забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад: до понятійного визначення проблеми

О. Д. Василюк, М. В. Фурса

Анотація


Досліджено контент і структуру поняття кадрового забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад шляхом визначення його основних змістових компонентів, таких як: кадри, персонал, кадрове забезпечення, забезпечення персоналом органів місцевого самоврядування. Визначено мету, структуру та функції системи кадрового забезпечення об’єднаних територіальних громад у площині формування їх спроможності.


Ключові слова


забезпечення персоналом; кадри; кадрове забезпечення; органи місцевого самоврядування; персонал; посадові особи; об’єднані територіальні громади; структура; функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. № 5/2015. (2015) [in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. (2014) [in Ukrainian].

Plan zakhodiv z yii realizatsii Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. (2014) [in Ukrainian].

Plan zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. (2016) [in Ukrainian].

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad. № 157-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Metodyka formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad. № 214. (2015) [in Ukrainian].

Vasyliuk, O. D. (2017). Formuvannia spromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad: kadrovyi aspekt. Efficiency of Public Administration, Issue 2 (51), pp. 197-205 [in Ukrainian].

Yudin, V. V. (1995). Sotsialna nadiinist kadriv Zbroinykh Syl yak faktor viiskovoi bezpeky krainy. (Candidates tethis). pp. 7; 10; 23 [in Ukrainian].

Vocabulary.com.Dictionary URL : https://www.vocabulary.com/ dictionary/cadre.

Anhliiskyi slovnyk Merriam Webster. URL : https://www.merriam-webster.com/dictionary/cadre [in Ukrainian].

Oksfordskyi slovnyk. URL : https://en.oxforddictionaries.com/ definition/cadre [in Ukrainian].

Dimova, O. V. (2007). Osoblyvosti kadrovoho zabezpechennia sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. Derzhavne budivnytstvo, № 1 (Vol. 1). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-1/index.html [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. № 280/97-VR. (1997). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini...

Tam samo.

Hasiuk, I. L. (2010). Aktualni aspekty kadrovoho zabezpechennia fizychnoi kultury i sportu v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=148 [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini...

Hasiuk, I. L. (2010). Aktualni aspekty kadrovoho zabezpechennia fizychnoi kultury i sportu v Ukraini...


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5 (дата звернення: 15.11.2018).

2. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 01.04.2014 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 20.10.2018).

3. План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 591-р від 18.06.2014 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80 (дата звернення: 15.11.2018).

4. План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 688-р від 22.09.2016 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/688-2016-%D1%80 (дата звернення: 15.11.2018).

5. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19. (дата звернення: 15.11.2018).

6. Методика формування спроможних територіальних громад : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 214 від 08.04.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF (дата звернення: 10.10.2018).

7. Василюк О. Д. Формування спроможності об’єднаних терито-ріальних громад: кадровий аспект // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 2 (51) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. C. 197—205.

8. Юдін В. В. Соціальна надійність кадрів Збройних Сил як фактор військової безпеки країни : автореф., дис. канд. філософ. наук. Б. м. [б. в.], 1995. С. 7; 10; 23.

9. Vocabulary.com.Dictionary. URL : https://www.vocabulary.com/ dictionary/ cadre (date of using: 15.11.2018).

10. Англійський словник Merriam Webster. URL : https://www.merriam-webster.com/dictionary/cadre (дата звернення: 15.10.2018).

11. Оксфордський словник. URL : https://en.oxforddictionaries.com/ definition/cadre (дата звернення: 15.10.2018).

12. Дімова О. В. Особливості кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування // Державне будівництво. № 1 (Ч. 1). 2007. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-1/index.html (дата звернення: 15.11.2018).

13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 p. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 01.12.2018).

14. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні...

15. Там само.

16. Гасюк І. Л. Актуальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 6. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=148 (дата звернення: 15.11.2018).

17. Про місцеве самоврядування в Україні...

18. Гасюк І. Л. Актуальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні...Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Д. Василюк, М. В. Фурса