DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.22.2018.164736

Удосконалення методики управління бюджетними коштами в умовах децентралізації

С. А. Дяченко

Анотація


Розглянуто питання управління бюджетними коштами в умовах децентралізації у контексті нових підходів до методики його здійснення. На основі ґрунтовного та всебічного аналізу управління бюджетними коштами визначено низку удосконалень, які можуть бути застосовані з огляду на сучасний стан розвитку міжбюджетних відносин та законодавче забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад місцевого самоврядування загалом. Означено характерні особливості кожного з удосконалень та окреслено порядок їх застосування для управління бюджетними коштами.


Ключові слова


державне управління; бюджет; міжбюджетні відносини; місцеве самоврядування; об’єднані територіальні громади; методика управління; управління бюджетними коштами; удосконалення управління бюджетними коштами

Повний текст:

PDF

Посилання


Romaniuk, S. (2018). Detsentralizatsiia: teoriia ta praktyka zastosuvannia. Kyiv: NAPA. pp. 8; 78-86 [in Ukrainian].

Bakumenko, V. D. (2011). Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia. In Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia (Vol. 1 – 8 : Vol. 2 : Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia). Kyiv: NADU. pp. 346 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. № 254k/96-VR. (1996) [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia. № 280/97-VR. (1997) [in Ukrainian].

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad. № 157-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. № 2456-VI. (2010) [in Ukrainian].

Kaziuk, Ya., Demydenko, S., Herasymchuk, I. (2018). 10 krokiv do yedynoho biudzhetu. Kyiv: Hrupa finansovoho monitorynhu Tsentralnoho ofisu reform pry Minrehioni (za pidtrymky Prohramy “U-LEAD z Yevropoiu” ta SKL International). pp. 4 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad. № 214. (2015) [in Ukrainian].

Pro rezultaty analizu formuvannia ta vykorystannia mizhbiudzhetnykh transfertiv z Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy mistsevym biudzhetam u 2016-2017 rokakh. № 11-1. (2018). [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. № 333-r. (2014). [in Ukrainian].

Seriohin, S. M., Sharov, Yu. P., Borodin, Ye. I., Honcharuk, N. T. & Seriohin, Serohin, S. M., Sharov, Yu. P. (Eds.) (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrument. Dnipro: DRIPA NAPA. pp. 109 [in Ukrainian].

Vasylieva, N. V., Hrynchuk, N. M., Derun, T. M., Kuibida, V. S., Tkachuk, A. F. (2017). Mistsevyi biudzhet i finansove zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady. Kyiv. pp. 9, 10; 108 [in Ukrainian].

Levitas, A., Alkan, A. (2016). Fiscal decentralization indicators for South-East Europe: report : 2006-2014. Skopje: Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe- NALAS. 130 p.

Lelechenko, A. P., Vasylieva, O. I., Kuibida, V. S., Tkachuk, A. F. (2017). Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii povnovazhen. Kyiv, pp. 13 [in Ukrainian].

Pidkhomnyi, O. M., Zhurba, O. Yu. (2017). Problemy zabezpechennia ta shliakhy zbilshennia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv. Molodyi vchenyi, Issue 10(50). pp. 999 [in Ukrainian].

Khorst, R. (2018). Polityka u sferi opodatkuvannia i rehuliuvannia dokhodiv: zrivniuvannia federalnykh ta rehionalnykh interesiv. Systema i dosvid Nimechchyny. URL : http://pdp.org.ua [in Ukrainian].

Honcharenko, M. V. (2017). Mekhanizmy formuvannia finansovykh resursiv terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, Issue 2(52), pp. 6 [in Ukrainian].

Iakymchuk, A. Yu., Yaroshchuk, V. V. (2017). Upravlinnia mistsevymy finansamy yak zabezpechennia uspishnoho rozvytku terytorialnoi hromady. Detsentralizatsiia vlady, provedennia reform v Ukraini. Suchasnyi stan ta problemy pidhotovky kadriv dlia obiednanykh terytorialnykh hromad, Proceedings of the 1st All-Ukrainian Scientific and Metodical Conference. Rivne: Volynski oberehy. pp. 141 [in Ukrainian].

Lopushniak, H. S., Lobodina, Z. M., Lyvdar, M. V. (2016). Fiskalna detsentralizatsiia v Ukraini: deklaratsii ta praktychna realizatsiia. Economic Annals-XXI, Issue 161(9/10), pp. 82 [in Ukrainian].

Briazkalo A. Ye. (2016). Mistsevi zapozychennia yak dzherelo formuvannia finansovykh resursiv mistsevykh biudzhetiv. Ekonomika ta derzhava, Issue 3, pp. 101 [in Ukrainian].

Hryhoriev, D. (2018). Poniattia ta osoblyvosti biudzhetnoho kontroliu v Ukraini. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, Issue 2, pp. 129 [in Ukrainian].

Vatslavskyi, O. I. (2016). Rol hromadskoho finansovoho kontroliu u protsesi formuvannia ta vykonannia mistsevykh biudzhetiv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Issue 10(1), pp. 79-80 [in Ukrainian].

Pro hromadski obiednannia. № 4572-VI. (2012) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Романюк С. А. Децентралізація: теорія та практика застосування : монографія. Київ : НАДУ, 2018. C. 8; 78—86.

2. Бакуменко В. Д. Методологія державного управління // Енциклопедія державного управління : у 8 т. Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. кол. : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) [та ін.]. Київ : НАДУ, 2011. С. 346.

3. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 03.12.2018).

4. Про місцеве самоврядування : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 03.12.2018).

5. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України № 157-VIII від 05.05.2015 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 03.12.2018).

6. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 03.12.2018).

7. Казюк Я., Демиденко С., Герасимчук І. 10 кроків до єдиного бюджету : метод. реком. Київ : Група фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми “U-LEAD з Європою” та SKL International), 2018. С. 4.

8. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад : Постанова Кабінету міністрів України № 214 від 08.04.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF (дата звернення: 03.12.2018).

9. Про результати аналізу формування та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016 – 2017 роках : Звіт Рахункової палати Верховної Ради України № 11-1 від 24.04.2018 р. URL : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16756589/Zvit_11- (дата звернення: 03.12.2018).

10. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 01.04.2014 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р (дата звернення: 03.12.2018).

11. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. C. 109.

12. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. Київ, 2017. С. 9, 10; 108.

13. Fiscal decentralization indicators for South-East Europe : report : 2006 – 2014 / Levitas A., Alkan A. Skopje : Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe-NALAS, 2016. 130 p.

14. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень : навч. посіб. / А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. Київ, 2017. С. 110.

15. Підхомний О. М., Журба О. Ю. Проблеми забезпечення та шляхи збільшення доходів місцевих бюджетів // Молодий вчений. 2017. № 10(50). С. 999.

16. Хорст Р. Політика у сфері оподаткування і регулювання доходів: зрівнювання федеральних та регіональних інтересів. Система і досвід Німеччини. URL : http://pdp.org.ua (дата звернення: 03.12.2018).

17. Гончаренко М. В. Механізми формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації // Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 2(52). С. 6.

18. Якимчук А. Ю., Ярощук В. В. Управління місцевими фінансами як забезпечення успішного розвитку територіальної громади. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні // Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матер. І Міжнар. наук.-метод. конф. (19 – 20 жовтня 2017 р.). Рівне : Волинські обереги, 2017. С. 141.

19. Лопушняк Г. С., Лободіна З. М., Ливдар М. В. Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація // Economic Annals-XXI. 2016. № 161(9/10). С. 82.

20. Брязкало А. Є. Місцеві запозичення як джерело формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів // Економіка та держава. 2016. № 3. С. 101.

21. Григор’єв Д. Поняття та особливості бюджетного контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 2. С. 129.

22. Вацлавський О. І. Роль громадського фінансового контролю у процесі формування та виконання місцевих бюджетів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 10. Ч. 1. С. 79, 80.

23. Про громадські об’єднання : Закон України № 4572-VІ від 22.03.2012 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17(дата звернення: 03.12.2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. А. Дяченко