DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.22.2018.164739

Стратегічне керівництво Збройними силами України як складова системи управління державою

О. В. Устименко

Анотація


Проведено аналіз нормативно-правої бази щодо керівництва Збройними силами України та іншими складовими сил оборони, охарактеризовано стратегічне керівництво Збройними силами України як складову системи управління державою. Розглянуто: положення Конституції та низки законів України, на яких будується система стратегічного керівництва Збройними cилами України та іншими складовими сил оборони; повноваження суб’єктів системи стратегічного керівництва; актуальні проблеми стратегічного керівництва Збройними силами України й іншими складовими сил оборони.

Ключові слова


стратегічний рівень; стратегічне керівництво; сектор безпеки і оборони; сили оборони

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku “Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy”. № 555/2015. (2015) [in Ukrainian].

Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy. № 240. (2016) [in Ukrainian].

Sahaniuk, F. V., Lobko, M. M., Ustymenko, O. V., Pavlikovs'kyj, A. K. & Tymoshenkо, R. I. (Eds.). (2016). Sektor bezpeky i oborony Ukrainy: stratehichne planuvannia. Kyiv: Majster knyh. 248 p. [in Ukrainian].

Sahanyuk, F. V., Frolov, V. S., Ustymenko, O. V., Lobko, M. M. [et al.] (2017). Sektor bezpeky i oborony Ukrayiny: teoriya, stratehiya, praktyka. Kyiv: Akadempres. 180 p. [in Ukrainian].

Saganyuk, F. V., Frolov, V. S., Pavlenko, V. I. [et al.] & Rusnaka, I. S. (Eds.). (2018). Sektor bezpeky i oborony Ukrayiny: strategichne kerivnycztvo ta vijskove upravlinnya. Kyiv: CzZ MO ; GSh ZS Ukrayiny. 230 p. [in Ukrainian].

Tymoshenko, R. I., Lobko, M. M., Bocharnikov, V. P., Svieshnikov, S. V. (2016). Pohliady na planuvannia rozvytku v sektori bezpeky ta oborony Ukrainy. Nauka i oborona, Vol. 3, pp. 3-9 [in Ukrainian].

Lobko, M. M., Ustymenko, O. V., Khlon, S. YE. (2017). Analiz osnov stratehichnoho kerivnytstva Zbroynymy Sylamy Ukrayiny ta inshymy skladovymy syl oborony. Naukovyy chasopys Akademiyi natsionalnoyi bezpeky, Vol. 3-4, pp. 102-127 [in Ukrainian].

Constitution of Ukraine. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Ibid.

Pro Zbrojni Syly Ukrainy. № 1934-XII. (1991) [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrayiny. № 2469-VIII. (2018) [in Ukrainian].

Pro oboronu Ukrainy. № 1932-XII. (1991) [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrayiny...

Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. № 183/98-ВР. (1998) [in Ukrainian].

Polozhennia pro Voiennyi kabinet Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. (2015) [in Ukrainian].

Pro oboronu Ukrainy...

Pro Zbrojni Syly Ukrainy...

Ustymenko, O. V., Sahanyuk, F. V. (2016). Problemy planuvannya upravlinnya sektorom bezpeky i oborony Ukrayiny, Problemy budivnytstva sektoru bezpeky i oborony Ukrayiny ta shlyakhy yikh vyrishennya, All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kyiv: Natsionalnyy universytet oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovskoho. pp. 86-89 [in Ukrainian].

Constitution of Ukraine…

Pro Kabinet Ministriv Ukrainy. № 794-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrayiny...

Pro oboronu Ukrainy…

Ibid.

Lobko, M. M., Ustymenko, O. V., Khlon, S. YE. (2017). Analiz osnov stratehichnoho kerivnytstva Zbroynymy Sylamy Ukrayiny ta inshymy skladovymy syl oborony..., pp. 102-127.

Polozhennia pro Heneralnyi shtab ZS Ukrainy. № 406. (2011) [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrayiny...

Pro rishennia RNBO Ukrainy vid 4 bereznia 2016 roku “Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy”. № 92. (2016) [in Ukrainian].

Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy...


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” : Указ Президента України № 555/2015 від 24.09.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015 (дата звернення: 04.11.2018).

2. Стратегічний оборонний бюлетень України : затверджений Указом Президента України “Про рішення РНБО України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”” № 240 від 06.06.2016 р. URL : http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 (дата звернення: 03.11.2018).

3. Сектор безпеки і оборони України: стратегічне планування / Ф. В. Саганюк, М. М. Лобко, О. В. Устименко, А. К. Павліковський ; за ред. Р. І. Тимошенка. Київ : Майстер книг, 2016. 248 с.

4. Сектор безпеки і оборони України: теорія, стратегія, практика : монографія / [Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, О. В. Устименко, М. М. Лобко та ін.]. Київ : Академпрес, 2017. 180 с.

5. Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління : монографія / Саганюк Ф. В., Фролов В. С., Павленко В. І. [та ін.] ; за ред. д. військ. н., проф. І. С. Руснака. Київ : ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. 230 с.

6. Тимошенко Р. І., Лобко М. М., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Погляди на планування розвитку в секторі безпеки та оборони України // Наука і оборона. 2016. № 3. С. 3—9.

7. Лобко М. М., Устименко О. В. , Хлонь С. Є. Аналіз основ стратегічного керівництва Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони // Науковий часопис Академії національної безпеки, 2017. № 3/4. С. 102—127.

8. Конституція України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0% BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.08.2018).

9. Там само.

10. Про Збройні Сили України : Закон України № 1934-XII від 06.12.1991 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 (дата звернення: 10.08.2018).

11. Про національну безпеку України : Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 10.08.2018).

12. Про оборону України : Закон України № 1932-XII від 06.12.1991 р. // Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України. вид. 3-є, доп. / Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння. Київ, 2016. С. 80, 81.

13. Про національну безпеку України…

14. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України № 183/98-ВР від 05.03.1998 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.08.2018).

15. Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України : затверджено Указом Президента України № 139/2015 від 12.03.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/139/2015 (дата звернення: 10.08.2018).

16. Про оборону України…

17. Про Збройні Сили України…

18. Устименко О. В., Саганюк Ф. В. Проблеми планування управління сектором безпеки і оборони України // Проблеми будівництва сектору безпеки і оборони України та шляхи їх вирішення : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (3 березня 2016 р., м. Київ). Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2016. С. 86—89.

19. Конституція України…

20. Про Кабінет Міністрів України : Закон України № 794-VII від 27.02.2014 р.

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18.

21. Про національну безпеку України…

22. Про оборону України…

23. Там само.

24. Лобко М. М., Устименко О. В. , Хлонь С. Є. Аналіз основ стратегічного керівництва Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони… С. 102—127.

25. Положення про Генеральний штаб ЗС України : затверджене Указом Президента України № 406 від 06.04.2011 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/406/2011/page2 (дата звернення: 10.08.2018).

26. Про національну безпеку України…

27. Про рішення РНБО України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” : Указ Президента України № 92 від 14.03.2016 р. URL : http://www.president.gov.ua /documents/922016-19832 (дата звернення: 10.08.2018).

28. Стратегічний оборонний бюлетень України…Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. В. Устименко