DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.23.2019.181479

Інноваційне мислення як чинник розвитку публічного врядування

П. М. Петровський

Анотація


Досліджено особливості та сутність інноваційного мислення як чинника розвитку публічного врядування. Обґрунтовано положення про те, що інноваційне мислення є особливим різновидом рефлексії, процесом опосередкування різних граней управління та формування якісно нових результатів діяльності – теоретичних концептів дійсності та практичних моделей її реальних змін. Розкрито низку напрямів і засобів модернізації публічного врядування шляхом запровадження раціональних нововведень.


Ключові слова


інноваційне мислення; рефлексія; публічне врядування; функції інноваційного мислення; чинник розвитку; парадигмальна єдність інноваційного мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Veber, M. (2003). Polytyka kak pryzvanye y professyia. In Filosofiia polityky. (Vol. 3). Kyiv: Znannia Ukrainy. 407 p. [in Ukrainian].

Habermas, Yu., Habermas, Yu. (2000). Strukturni peretvorennia u sferi vidkrytosti: doslidzhennia katehorii hromadians'ke suspil'stvo. L'viv : Litopys. 318 p. [in Ukrainian].

Hurne, B. (1993). Derzhavne upravlinnia. Kyiv: Osnovy. 165 p. [in Ukrainian].

Kremin', V. H. Innovatsiia iak vymoha chasu. URL : http://znannya.org.ua/index.php/novini-znannya/nauka-i-suspilstvo/56-filosofiya/ 286-innovatsijnist-yak-vimoga-chasu [in Ukrainian].

Bahrim, O. Profesijnyj potentsial kerivnykh kadriv derzhavnoi sluzhby: evoliutsiia naukovykh pohliadiv. URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_01(24)/27.pdf [in Ukrainian].

Kotyk, L. Formuvannia profesijnoi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv u konteksti rozvytku personal'noho kapitalu. URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/ 2016_02(29)/21.pdf [in Ukrainian].

Olujko, V. M. (2005). Kadrovi protsesy v derzhavnomu upravlinni Ukrainy: stan i perspektyvy rozvytku. Khmel'nyts'kyj: Vyd-vo KhUUP. 326 p. [in Ukrainian].

Prodius, O. I. (2012). Kreatyvnyj menedzhment iak zaporuka suchasnoho efektyvnoho upravlinnia. Ekonomika: realii chasu, № 3-4(4-5), pp. 67-72 [in Ukrainian].

Romanchuk, I., Karnaukh, I. Osobystisna skladova profesijnoi kompetentnosti kerivnyka u sferi derzhavnoi sluzhby. URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10rivsds.pdf [in Ukrainian].

Svydruk, I. I. (2013). Sut' kreatyvnosti ta peredumovy liderstva v kreatyvnomu menedzhmenti. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, Vyp. 23.11, pp. 372-379 [in Ukrainian].

Veber, M. (2003). Polytyka kak pryzvanye y professyia...

Orban-Lembryk, L. E. (2001). Psykholohiia upravlinnia. Ivano-Frankivs'k: Plaj. 695 p. [in Ukrainian].

Petrovs'kyj, P. M. (2012). Humanitarnyj resurs demokratyzatsii derzhavnoho upravlinnia Ukrainy: teoretyko-metodolohichnyj aspekt. L'viv : LRIDU NADU. 212 p. [in Ukrainian].

Hurne, B. (1993). Derzhavne upravlinnia. Kyiv: Osnovy. 165 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Філософія політики : хрестоматія : у 4-х т. Т. 3 / авт.-упоряд. : В. П. Андущенко (кер.) [та ін.]. Київ : Знання України, 2003. 407 с.

2. Габермас Ю., Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / пер. з нім. Анатолій Онишко. Львів : Літопис, 2000. 318 с.

3. Гурне Б. Державне управління / пер. з франц. В. Шовкун. Київ : Основи, 1993. 165 с.

4. Кремінь В. Г.  Інновація як вимога часу. URL : http://znannya.org.ua/index.php/novini-znannya/nauka-i-suspilstvo/56-filosofiya/ 286-innovatsijnist-yak-vimoga-chasu (дата звернення: 10.03.2019).

5. Багрім О. Професійний потенціал керівних кадрів державної служби: еволюція наукових поглядів. URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_01(24)/27.pdf (дата звернення: 10.03.2019).

6. Котик Л. Формування професійної компетентності державних службовців у контексті розвитку персонального капіталу. URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/ 2016_02(29)/21.pdf (дата звернення: 10.03.2019).

7. Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку : монографія. Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2005. 326 с.

8. Продіус О. І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління // Економіка: реалії часу. 2012. № 3/4(4/5). С. 67—72.

9. Романчук І., Карнаух І. Особистісна складова професійної компетентності керівника у сфері державної служби. URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/ 10rivsds.pdf (дата звернення: 10.03.2019).

10. Свидрук І. І. Суть креативності та передумови лідерства в креативному менеджменті // Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.11. С. 372—379.

11. Вебер М. Политика как призвание и профессия... С. 14.

12. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. Івано-Франківськ : Плай, 2001. С. 189.

13. Петровський П. М. Гуманітарний ресурс демократизації державного управління України: теоретико-методологічний аспект : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. С. 171.

14. Гурне Б. Державне управління / пер. з фр. В. Шовкун. Київ : Основи, 1993. С. 151.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 П. М. Петровський