DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.23.2019.181480

Сучасний аспект популізму в контексті ідеологічної норми

І. Б. Кіянка

Анотація


Розглянуто сучасну проблематику популізму через призму ідеологій, зокрема консерватизму та лібералізму. Зазначено, що світовий досвід свідчить, що популістський рух активізувався в періоди, коли країни переживали переломні етапи своєї історії. Проаналізовано проблематику популізму як наявність соціального замовлення від зацікавлених суб’єктів політичної дії, які застосовують популізм для реалізації своїх програм та у боротьбі за владу.


Ключові слова


популізм; публічна політика; вибори; виборча кампанія; політична ідеологія; політична програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Demchuk, P. (1994). Derzhavna ideolohiia ta ideolohichna robota derzhav. Rozbudova derzhavy, № 5, pp. 12-14 [in Ukrainian].

Denysiuk, S., Bobruk, A. (2014). Populizm yak proiav mimikrii v konteksti suchasnoi politychnoi prakseolohii. Naukovyi ohliad: mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, Issue 2 (№ 1), pp. 192-198 [in Ukrainian].

Dokash, O. (2010). Absoliutnyi mif yak osnova dlia politychnoi mifotvorchosti. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Issue 14, pp. 12-14 [in Ukrainian].

Dzhon, B. (2017). Dzhudis. Velykyi vybukh populizmu. Kharkiv: Knyzhkovyi dim “Klub simeinoho dozvillia”. pp. 192 [in Ukrainian].

Yermolenko, V. (2018). Plynni ideolohii. Idei ta polityka v Yevropi XIX – XX stolit. Kyiv: DUKh I LITERA, 480 p. [in Ukrainian].

Riabchuk, M. (2012). Vid khaosu do stabilnosti: khronika avtorytarnoi konsolidatsii. Kyiv: K. I. S. 288 s. [in Ukrainian].

Onopko, O. (2010). Vynyknennia ta napriamky rozvytku politychnykh mifiv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Issue 14, pp. 36-38 [in Ukrainian].

Shaihorodskyi, Yu. Rol mifolohichnoi svidomosti u rozuminni politky. URL : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php [in Ukrainian].

Shporliuk, R. (2010). U poshukakh maibutnoho chasu: statti ta esei. Kyiv: Hrani-T. 256 p. [in Ukrainian].

Kazin, M. (2006). The Populist Persuasion: An American History. Ithaka: University of Illinoise Press. Urbana and Chicago. 264 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Демчук П. Державна ідеологія та ідеологічна робота держав // Розбудова держави. 1994. № 5. С. 12—14.

2. Денисюк С., Бобрук А. Популізм як прояв мімікрії в контексті сучасної політичної праксеології // Науковий огляд. 2014. Вип. 2 (№ 1). С. 192—198.

3. Докаш О. Абсолютний міф як основа для політичної міфотворчості // Науковий вісник Ужгородського університету. 2010. Вип. 14. С. 12—14. (Серія: Політологія, Соціологія, Філософія).

4. Джон Б. Джудіс. Великий вибух популізму. Харків : Книжковий дім “Клуб сімейного дозвілля”, 2017. С. 192.

5. Єрмоленко В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі XIX – XX століть. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. 480 с.

6. Рябчук М. Від “хаосу” до “стабільності”: хроніка авторитарної консолідації. Київ : К.І.С., 2012. 288 с.

7. Онопко О. Виникнення та напрямки розвитку політичних міфів // Науковий вісник Ужгородського університету. 2010. Вип. 14. С. 36—38. (Серія: Політологія, Соціологія, Філософія).

8. Шайгородський Ю. Роль міфологічної свідомості у розумінні політки. URL : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php (дата звернення: 14.04.2019).

9. Шпорлюк Р. У пошуках майбутнього часу: статті та есеї. Київ : Грані-Т, 2010. 256 с.

10. Kazin M. The Populist Persuasion: An American History. Ithaka : University of Illinoise Press. Urbana and Chicago, 2006. 264 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. Б. Кіянка