DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.23.2019.181481

Консенсусна модель співпраці інституцій суспільства і держави в публічному управлінні

М. Ю. Токар

Анотація


Актуалізовано увагу на питанні спільної управлінської діяльності громадських інституцій та органів державної влади. Запропоновано власну модель консенсусного громадсько-державного управління, в якій провідну роль відведено громадським організаціям. Конкретизовано стан розвитку взаємин держави і суспільства, означено перспективи участі громадян у прийнятті суспільно значимих рішень, у еволюції громадянського суспільства.


Ключові слова


громадянське суспільство; громадські організації; консенсусна модель управління; публічне управління; державна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrijchuk, Т. (2014). Vplyv instytutiv hromadianskoho suspilstva na rozvytok demokratii, Hromadianske suspilstvo Ukrainy: suchasnyj stan i perspektyvy vprovadzhennia jevropeiskykh standartiv vzaiemodii z derzhavoiu, Proceedings of the Conference Title. Кyiv: NISD. pp. 36-40 [in Ukrainian].

Teleshun, S. О., Reitrovych, І. V., Sytnyk, S. V. (2013). Vzaiemodiia derzhavy i suspilstva v protsesakh publichnoi polityky. Kyiv : NAPA. 44 p. [in Ukrainian].

Helston, V. А. (2005). Hromadianske suspilstvo i “mystetstvo obiednan”. In Demokratia. Kyiv : Smoloskyp, pp. 861-866 [in Ukrainian].

Korniievskyi, О. А., Palij, H. О. (2011). Hromadski initsiatyvy ta ikh rol u formuvanni demokratii uchasti. Stratehichni priorytety, № 2, pp. 27-31. URL : http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/4-1440588994.pdf [in Ukrainian].

Kuznietsov, Е. А. Vprovadzhennia mekhanizmu profesionalizatsii upravlinskoi diialnosti v Ukraini. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, Т. 16, Vyp. 2 (36). URL : rinek.onu.edu.ua/article/download/115188/109561 [in Ukrainian].

Latsyba, M. (2014). Rozvytok vidnosyn mizh vladoiu ta suspilstvom v Ukraini: vid evolutsii do revolutsii, Hromadianske suspilstvo Ukrainy: suchasnyj stan i perspektyvy vprovadzhennia jevropeiskykh standartiv vzaiemodii z derzhavoiu, Proceedings of the Conference Title. Kyiv : NISD, pp. 12-17 [in Ukrainian].

Belei, І. (2010). Zarubizhnyj dosvid demokratychnoho vriaduvannia ta mozhlyvosti joho zastosuvannia v ukrainskij praktytsi. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Vyp. 2 (5). URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10bimzup.pdf [in Ukrainian].

Petrovskyi, P. М. (2015). Меtodolohiia naukovoho doslidzhennia v haluzi derzhavnoho upravlinnia. Lviv: LRІPA NАPA. 240 p. [in Ukrainian].

Uein, D. Fasylitatsiia – bilshe, nizh metody. URL : http://humantime.com.ua/blog/fasilitatsiya-bilshe-nij-metodi-devid-ueyn#main [in Ukrainian].

Shvarts, R. Shkoly fasylititsii : osnovni svitovi pidkhody dо hrupovoi roboty. URL : http://humantime.com.ua/blog/shkoli-fasilitatsi-osnovni-svitovi-pidhodi-do-grupovo-roboti-1#main [in Ukrainian].

Latsyba, M. (2014). Rozvytok vidnosyn mizh vladoiu ta suspilstvom v Ukraini : vid evolutsii do revolutsii… pp. 13-16.

Korniievskyi, О. А., Palij, H. О. (2011). Hromadski initsiatyvy ta ikh rol u formuvanni demokratii uchasti… pp. 31.

Shvarts, R. Shkoly fasylititsii: osnovni svitovi pidkhody dо hrupovoi roboty...

Korniievskyi, О. А., Palij, H. О. (2011). Hromadski initsiatyvy ta ikh rol u formuvanni demokratii uchasti... pp. 28.

Uein, D. Fasylitatsiia – bilshe, nizh metody...

Petrovskyi, P. М. (2015). Меtodolohiia naukovoho doslidzhennia v haluzi derzhavnoho upravlinnia… pp. 213.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрійчук Т. Вплив інститутів громадянського суспільства на розвиток демократії. Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2013 р., м. Київ) / упоряд.: В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк ; за заг. ред. О. А. Корнієвського. Київ : НІСД, 2014. С. 36—40. (Серія “Громадянське суспільство”. Вип. 1).
2. Взаємодія держави і суспільства в процесах публічної політики : наук. розроб. / авт. кол. : С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник [та ін.]. Київ : НАДУ, 2013. 44 с.
3. Гелстон В. А. Громадянське суспільство й “мистецтво об’єднань” // Демократія : антологія / упоряд. О. Проценко. Київ : Смолоскип, 2005. С. 861—866.
4. Корнієвський О. А., Палій Г. О. Громадські ініціативи та їх роль у формуванні демократії участі // Стратегічні пріоритети. 2011. № 2. С. 27—31. URL : http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/4-1440588994.pdf (дата звернення: 20.02.2019).
5. Кузнєцов Е. А. Впровадження механізму професіоналізації управлінської діяльності в Україні // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 16. Вип. 2 (36). URL : rinek.onu.edu.ua/article/download/115188/109561 (дата звернення: 02.02.2019).
6. Лациба М. Розвиток відносин між владою та суспільством в Україні: від еволюції до революції // Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2013 р., м. Київ) / упоряд.: В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк ; за заг. ред. О. А. Корнієвського. Київ : НІСД, 2014. С. 12—17. (Серія “Громадянське суспільство”. Вип. 1).
7. Белей І. Зарубіжний досвід демократичного врядування та можливості його застосування в українській практиці // Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. Вип. 2 (5). URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10bimzup.pdf (дата звернення: 23.01.2019).
8. Петровський П. М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління : навч. посіб. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. 240 с.
9. Уейн Д. Фасилітація – більше, ніж методи. URL : http://humantime.com.ua/blog/fasilitatsiya-bilshe-nij-metodi-devid-ueyn#main (дата звернення: 19.01.2019).
10. Шварц Р. Школи фасилітації: основні світові підходи до групової роботи. URL : http://humantime.com.ua/blog/shkoli-fasilitatsi-osnovni-svitovi-pidhodi-do-grupovo-roboti-1#main (дата звернення: 19.01.2019).
11. Лациба М. Розвиток відносин між владою та суспільством в Україні : від еволюції до революції... С. 13—16.
12. Корнієвський О. А., Палій Г. О. Громадські ініціативи та їх роль у формуванні демократії участі... С. 31. URL : http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/4-1440588994.pdf (дата звернення: 20.02.2019).
13. Шварц Р. Школи фасилітації: основні світові підходи до групової роботи...
14. Корнієвський О. А., Палій Г. О. Громадські ініціативи та їх роль у формуванні демократії участі... С. 28.
15. Уейн Д. Фасилітація – більше, ніж методи...
16. Петровський П. М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління... С. 213.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. Ю. Токар