DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.23.2019.181484

Незалежний освітній аудитор як суб’єкт громадського механізму забезпечення якості вищої освіти

О. І. Серняк

Анотація


Розглянуто стан і ризики функціонування системи державного забезпечення якості вищої освіти в Україні. Запропоновано громадський механізм управління якістю вищої освіти через створення інституту незалежних освітніх аудиторів. Виокремлено переваги незалежного освітнього аудиту для закладів вищої освіти. Визначено вимоги до освіти та рівня фахової підготовки незалежних освітніх аудиторів.


Ключові слова


якість освіти; вища освіта; забезпечення якості вищої освіти; освітній аудит; незалежний освітній аудитор; бенефіціари освітніх послуг; ліцензування; акредитація

Повний текст:

PDF

Посилання


Stadnyi, Ye. (2019). Ukrainski studenty zakordonom: dani do 2017/18 navchalnoho roku. URL : https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy [in Ukrainian].

Petrushenko, M. (2014). Teoriia – vidminno, praktyka – nezadovilno. Uriadovyi kurier. URL : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/teoriya-vidminno-praktika-nezadovilno [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu. № 1556-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro audytorsku diialnist. № 3125-ХІІ. (1993) [in Ukrainian].

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG). (2015). Kyiv: TOV “TsS”. 32 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стадний Є. Українські студенти за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. URL : https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku (дата звернення: 10.08.2019).
2. Петрушенко М. Теорія − відмінно, практика – незадовільно // Урядовий кур’єр. 2014. URL : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/teoriya-vidminno-praktika-nezadovilno (дата звернення: 10.08.2019).
3. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 20.08.2019).
4. Про аудиторську діяльність : Закон України № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 (дата звернення: 21.08.2019).
5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) / пер. з англ. Київ : ТОВ “ЦС”, 2015. 32 c.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. І. Серняк