DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.24.2019.198729

Пріоритетний вплив соціокультурних чинників на розвиток публічного управління

О. І. Гук

Анотація


Проаналізовано основні чинники впливу у системі соціальних детермінант. Доведено, що пріоритетними за силою впливу на розвиток публічного управління є соціокультурні чинники. Розроблено авторську модель соціокультурної матриці відповідно до синергетичної моделі розвитку суспільства як відкритої системи. Обґрунтовано вагомість таких соціокультурних чинників на розвиток публічного управління: історичний чинник, ментальність, колективна пам’ять, національно-культурна ідентичність; світогляд із ціннісною системою координат, громадянська культура, економічна активність, соціальний капітал.


Ключові слова


публічне управління; розвиток; соціокультурні чинники; ментальність; колективна пам’ять; національно-культурна ідентичність; світогляд; громадянська культура; економічна активність; соціальний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Petrovskyi, P. M. (2015). Metodologiya naukovogo doslidzhennya v galuzi derzhavnogo upravlinnya. Lviv: LRIDU NADU. pp. 180 [in Ukrainian].

Veber, M. (2006). Izbrannoe: Protestantskaia etika i dukh kapitalizma. Moskva: Rossyiskaia polytycheskaia entsyklopediia (ROSSPEN). pp. 25-43 [in Russian].

Krozie, M. (1993). Sovremennoe gosudarstvo – skromnoe gosudarstvo. Drugaia strategiia izmeneniia. Svobodnaya mysl, № II, pp. 35-43 [in Russian].

Franko, I. (1986). Na skloni viku [Rozmova vnochi pered novym rokom 1901]. Zibrannya tvoriv. (Vol. 45, pp. 292). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Sorokin, P. A., Sohomonov, A. Yu. (Eds.) (1992). Chelovek. Cyvilizacyia. Moskva: Politizdat. pp. 144 [in Russian].

Burdie, P. (2005). Socyalnoe prostranstvo: polia i praktiki. Sankt-Peterburg: Aleteiia. pp. 217 [in Russian].

Ibid. p. 461.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations. Software of the mind. Intercultural Cooperations and Its Importance for Survival. [S. p.]: McGraw-Hill eBooks. pp. 5 [in Russian].

Aronson, E., Uilson, T., Eikert, R. (2002). Sotsyalnaia psikholohiia: Psikhoolohicheskie zakony povedeniia cheloveka v socyume. Sankt-Peterburg: Prajm-Evroznak. pp. 71, 72 [in Russian].

Khalbvaks, M., Zenkina, S. N. (2007). Socyalnye ramki pamiati. Moskva: Novoe izdatelstvo. pp. 340 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Петровський П. М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління : навч. посіб. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. С. 180.
 2. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006.
  С. 25—43.
 3. Крозье М. Современное государство – скромное государство. Другая стратегия изменения // Свободная мысль. 1993. № II. С. 35—43.
 4. Франко І. На склоні віку [Розмова вночі перед новим роком 1901] // Зібрання творів : у 50 т. Т. 45. Київ : Наукова думка, 1986. C. 292.
 5. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл., А. Ю. Согомонова. Москва : Политиздат, 1992. С. 144.
 6. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Санкт-Петербург : Алетейя, 2005. С. 217.
 7. Там же. С. 461.
 8. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. Cultures and Organizations. Software of the mind. Intercultural Cooperations and Its Importance for Survival. [S. p.] : McGraw-Hill eBooks, 2010. P. 5.
 9. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология: Психологические законы поведения человека в социуме. Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2002. С. 71, 72.
 10. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с франц. и вступ. cт. С. Н. Зенкина. Москва : Новое издательство, 2007. С. 340.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. І. Гук