DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.24.2019.198732

Проблеми реалізації освітньої політики на регіональному рівні

Н. С. Калашник

Анотація


Проаналізовано проблеми, з якими стикаються органи державної влади, місцевого самоврядування, працівники сфери освіти та громадяни в процесі реалізації регіональної освітньої політики. У причинно-наслідкових зв’язках досліджено короткострокові та довгострокові стратегії, які можуть сприяти розвитку освіти в регіонах. Базуючись на висновках українських та міжнародних експертів, аналізі звітної документації структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, які відповідають за реалізацію освітньої політики на регіональному рівні, запропоновано авторську класифікацію проблемних напрямів.


Ключові слова


освітня політика; регіон; стратегія; регіональне управління; ризики; місцеве самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Rashytova, N. (2010). Problemy vprovadzhennia derzhavno-hromadskoho upravlinnia osvitoiu ta shliakhy yikh rozviazannia v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats DRIPA NAPA, № 1. URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10rnksru.pdf [in Ukrainian].

Baziliuk, V. H., Boichenko, T. Ie., Zabrodska, L. M. et al. (2014). Analiz osvitnoi polityky: teoriia i praktyka upravlinnia na mistsevomu rivni. Derzh. vyshch. navch. zaklad “Un-t menedzh. osvity”. Kyiv: Vyd-vo DVNZ “Un-t menedzhmentu osvity” NAPN Ukrainy. 306 p. [in Ukrainian].

Mazorchuk, M. (osn. avt.), Vakulenko, T., Tereshchenko, V., Bychko, H., Shumova, K., Rakov, S., Horokh, V. et al. (2019). Natsionalnyi zvit za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennia yakosti osvity PISA-2018; Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia yakosti osvity. Kyiv: UTsOIaO. 439 р. [in Ukrainian].

Rashytova, N. (2010). Problemy vprovadzhennia...

Analiz roboty osvitnoi haluzi mista u 2017 – 2018 n. r. upravlinnia osvity Khersonskoi miskoi rady. (2019). URL : https://gorono.ftl.kherson.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6199:analiz-roboty-osvitnoi-haluzi-mista-u-2017-20 [in Ukrainian].

Zvit pro robotu Departamentu osvity i nauky vykonavchoho orhanu Kyivskoi miskoi rady (Kyivskoi miskoi derzhavnoi administratsii) za 2018 rik. (2019). URL : https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/9/1.pdf [in Ukrainian].

Zvit Departamentu humanitarnoi polityky Lvivskoi miskoi rady pro robotu u 2018 rotsi u haluzi osvity. (2019). URL : https://city-adm.lviv.ua/news/government/260463-departament-humanitarnoi-polityky-lmr-prozvituvav-pro-robotu-u-2018-rotsi-u- [in Ukrainian].

Mazorchuk, M. (osn. avt.), Vakulenko, T., Tereshchenko, V., Bychko, H., Shumova, K., Rakov, S., Horokh, V. et al. (2019). Natsionalnyi zvit za rezultatamy… 439 р.

Education and Training 2020 (ET 2020). (2010). URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016.

Mazorchuk, M. (osn. avt.), Vakulenko, T., Tereshchenko, V., Bychko, H., Shumova, K., Rakov, S., Horokh, V. et al. (2019). Natsionalnyi zvit za rezultatamy… 439 р.

Ibid. 439 p.

Ibid. 439 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рашитова Н. Проблеми впровадження державно-громадського управління освітою та шляхи їх розв’язання в Україні // Збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ. 2010. № 1. URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10rnksru.pdf (дата звернення: 20.11.2019).
2. Аналіз освітньої політики: теорія і практика управління на місцевому рівні : наук. посіб. / авт. кол. : В. Г. Базілюк, Т. Є. Бойченко, Л. М. Забродська [та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад “Ун-т менедж. освіти”. Київ : Вид-во ДВНЗ “Ун-т менеджменту освіти” НАПН України, 2014. 306 с.
3. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох [та ін.] ; Український центр оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с.
4. Рашитова Н. Проблеми впровадження…..
5. Аналіз роботи освітньої галузі міста у 2017 – 2018 н. р. управління освіти Херсонської міської ради. URL : https://gorono.ftl.kherson.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=6199:analiz-roboty-osvitnoi-haluzi-mista-u-2017-20 (дата звернення: 20.11.2019).
6. Звіт про роботу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2018 рік. URL : https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/9/1.pdf (дата звернення 20.11.2019).
7. Звіт Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради про роботу у 2018 році у галузі освіти. URL : https://city-adm.lviv.ua/news/government/260463-departament-humanitarnoi-polityky-lmr-prozvituvav-pro-robotu-u-2018-rotsi-u- (дата звернення: 20.11.2019).
8. Національний звіт за результатами... 439 с.
9. Education and Training 2020 (ET 2020). 2010. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016 (date of using: 20.11.2019)
10. Національний звіт за результатами...
11. Там само. 439 c.
12. Там само. 439 c.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. С. Калашник