DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.24.2019.198733

Теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу

О. А. Форкуца

Анотація


Розглянуто теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу. Розкрито сутність освіти та її мету в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка існує в сфері надання освітніх послуг в Україні. Аргументовано, що освітній процес в освітній галузі підкріплений достатньою кількістю правових норм, проте в зазначеній сфері існує низка проблем, які потребують вирішення. Обґрунтовано, що проблеми, які існують в освітній сфері, потрібно вирішувати комплексно відповідно до реалізації державної політики в освітній сфері.


Ключові слова


освітній процес; законодавча база; освіта; загальна середня освіта; освітні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Konstytutsiia Ukrainy. № 254k/96-VR. (1996) [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi. (2019) [in Ukrainian].

Pro osvitu. (2019) [in Ukrainian].

Pro zagalnu serednyu osvitu. (2019) [in Ukrainian].

Pro vyschu osvitu. (2019) [in Ukrainian].

Pro doshkilnu osvitu. (2019) [in Ukrainian].

Pro pozashkilnu osvitu. (2019) [in Ukrainian].

Pro profesiyno-tehnichnu osvitu. (2019) [in Ukrainian].

Pro zagalnu serednyu osvitu…

Ibid.

Pro povnu zagalnu serednyu osvitu. (2019) [in Ukrainian].

Lysyak, L. V., Dubovska, O. V. (2019). Udoskonalennya mehanizmu finansovogo zabezpechennya zakladiv zagalnoyi serednyoyi osvitu v Ukraini. URL : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z =34 89 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конституція України : Закон № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. URL : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/254-вр (дата звернення: 01.11.2019).


2. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 (дата звернення: 15.10.2019).

3. Про освіту : Закон України. URL : zakon.rada.gov.ua/go/1060-12 (дата звернення: 01.11.2019).

4. Про загальну середню освіту : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (дата звернення: 01.11.2019).

5. Про вищу освіту : Закон України. URL : zakon.rada.gov.ua/go/1556-18 (дата звернення: 01.11.2019).

6. Про дошкільну освіту : Закон України. URL : zakon.rada.gov.ua/go/ 2628-14 (дата звернення: 15.10.2019).

7. Про позашкільну освіту : Закон України. URL : zakon.rada.gov.ua/go/ 1841-14 (дата звернення: 15.10.2019).

8. Про професійно-технічну освіту : Закон України. URL : www.osvita. org.ua/pravo/law_04 (дата звернення: 01.11.2019).

9. Про загальну середню освіту…

10. Там само.

11. Про повну загальну середню освіту : проект Закону України. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7VG00A.html (дата звернення: 01.11.2019).


12. Лисяк Л. В., Дубовська О. В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти в Україні. URL : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=3489 (дата звернення: 01.11.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. А. Форкуца