DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.24.2019.198734

Принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні

М. А. Блажівська

Анотація


Досліджено принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні. Проаналізовано основні дефініції територіальної громади та запропоновано власне визначення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад як надання фінансової дієздатності шляхом залучення інструментів, важелів та засобів впливу на фінансовий стан територіальної громади для ефективного функціонування всіх сфер її життєдіяльності. З’ясовано правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації. Проаналізовано основні принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, серед яких: єдності системи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад; гласності та відкритості в процесі формування і функціонування системи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад; достовірності даних про наявні фінансові ресурси територіальної громади; ефективного, економного та цільового використання фінансових ресурсів; конструктивної взаємодії власників фінансових ресурсів, що впливають на розвиток територіальної громади. Запропоновано додаткові принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні, серед яких: об’єктивності, цілепокладання, результативності, ефективності, пріоритетності, компетентності, комплексності, спадкоємності, прозорості та ситуаційності.


Ключові слова


бюджетна децентралізація; розвиток; територіальна громада; фінансове забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobrovska, O. Yu., Munko, A. Yu. (2015). Finansovo-ekonomichne zabezpechennia terytorii v umovakh detsentralizatsii. Aspekty publichnoho upravlinnia, № 4, pp. 84-92 [in Ukrainian].

Molodozhen, Yu. B. (2006). Poniattia i sutnist terytorialnoi hromady v systemi mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy. Universytetski naukovi zapysky: Chasopys Khmelnytskoho universytetu, № 2, pp. 347-352 [in Ukrainian].

Olshanskyi, O. (2019). Finansove zabezpechennia rozvytku terytorialnykh hromad. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/3/04.pdf [in Ukrainian].

Ostrom, E. (2010). Upravliaia obshchym: evoliutsyia institutov kollektyvnoi deiatelnosti. Moskva: YRYSEN ; Mysl, 2010. 447 p. [in Russian].

Sukharska, L. (2016). Pravove rehuliuvannia finansovoho zabezpechennia rozvytku terytorialnykh hromad v Ukraini v umovakh biudzhetnoi detsentralizatsii. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Issue 3, pp. 144-151 [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. № 280/97-VR. (1997) [in Ukrainian].

Rada Yevropy. Viddil vydan i dokumentiv. Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia. (1990). Strasburh [in Ukrainian].

Olshanskyi, O. (2019). Finansove zabezpechennia rozvytku terytorialnykh hromad

Bobrovska, O. Yu. (2015). Finansovo-ekonomichne zabezpechennia terytorii v umovakh detsentralizatsii… pp. 85.

Terytorialna hromada yak bazova lanka administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia. (2016). Kyiv: NISD. pp. 61 [in Ukrainian].

Molodozhen, Yu. B. (2006). Poniattia i sutnist terytorialnoi hromady v systemi mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy…pp. 348.

Ostrom, E. (2010). Upravliaia obshchym: evoliutsyia ynstytutov kollektyvnoi deiatelnosty… pp. 447.

Konstytutsiia Ukrainy. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254K/96-Bp [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. (2019). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy. (2019). URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini…

Sukharska, L. (2016). Pravove rehuliuvannia finansovoho zabezpechennia rozvytku terytorialnykh hromad… pp. 145.

Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina-2020”. № 5/2015. (2015) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бобровська О. Ю., Мунько А. Ю. Фінансово-економічне забезпечення територій в умовах децентралізації // Аспекти публічного управління. 2015. № 4. С. 84—92.
 2. Молодожен Ю. Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету. 2006. № 2. С. 347—352.
 3. Ольшанський О. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/3/04.pdf (дата звернення: 15.06.2019).
 4. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности / пер. с англ. Москва : ИРИСЭН ; Мысль, 2010. C. 447.
 5. Сухарська Л. Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 3. С. 144—151.
 6. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-Bp (дата звернення: 12.06.2019).
 7. Європейська хартія місцевого самоврядування / Рада Європи. Відділ видань і документів. № 92-971-0804-8. Страсбург, 1990.
 8. Ольшанський О. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад… C. 111.
 9. Бобровська О. Ю. Фінансово-економічне забезпечення територій в умовах децентралізації… С. 85.
 10. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Київ : НІСД, 2016. C. 61.
 11. Молодожен Ю. Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України… С. 348.
 12. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности… C. 447.
 13. Конституція України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254K/96-Bp (дата звернення: 12.07.2019).
 14. Бюджетний кодекс України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/2456-17 (дата звернення: 20.07.2019).
 15. Податковий кодекс України. URL : http://zakon.rada. gov.ua/go/2755-17 (дата звернення: 12.06.2019).
 16. Про місцеве самоврядування в Україні…
 17. Сухарська Л. Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад… С. 145.
 18. Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020” : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.Ua/lavvs/show/5/2015 (дата звернення: 17.07.2019).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. А. Блажівська