DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.24.2019.198737

Розвиток інституту медіації в Польщі: генеза і досвід діяльності центрів

Л. Ф. Кривачук

Анотація


Розглянуто проблематику становлення та розвитку інституту медіації в Польщі, процес інституціалізації процесу медіації в Польщі з виокремленням та характеристикою окремих періодів. Запропоновано авторський підхід до періодизації цього процесу. Проаналізовано особливості функціонування інституту медіації в Польщі в сучасних умовах, зосереджено увагу на діяльності конкретних інституцій, які надають послуги з медіації, зокрема розглянуто діяльність Польського центру медіації, регіональних центрів з медіації.


Ключові слова


медіація; медіатор; центри медіації; відновне правосуддя; сімейна медіація

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro sotsialni posluhy. № 2671-VIII. (2019) [in Ukrainian].

Romanova, N. (2017). Formuvannia rynku novykh posluh na suchasnomu etapi v Ukraini. Innovative processes in education: collective monograph. Łódź. ss. 183.

Kordasiewicz, S., Gmurzyńska, E., Morek, R. (2009). Historyczna i międzynarodowa perspektywa mediacji. Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ss. 31.

Krasilovska, Z. (2013). Teoretychni osnovy mediatsii yak alternatyvnoho sposobu vyrishennia sporiv: poniattia, vydy, pryntsypy. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, Issue 3, pp. 10 [in Ukrainian].

Kopaliński, Wł. (2000). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Wydawnictwo Muza S. A. ss. 321.

Moore, Ch. (2009). Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ss. 30.

Bieńkowska, E. (1998). Mediacja w polskim prawie karnym. PPK, № 18, 1998. ss. 22.

Antolak-Szymański, K., Piaskowska, O. (2017). Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Warszawa. ss. 18.

Morek, R. (2004). ADR w sprawach gospodarczych. Warszawa. Wydawnictwo C. H. Beck. ss. 75.

Gmurzyńska, E. (2007). Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ss. 31.

Włodyka, S. (1975). Ustrój organów ochrony prawnej. PWN, ss. 17.

Historia Polskiego Centrum Mediacji. (2019). URL : http://www.mediator.org.pl/ Polskie_Centrum_Mediacji/6.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (2003). URL : http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031081020.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (2003). URL : http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031081020.

Stowarzyszenie Mediatorow Rodzinnych. (2019). URL : http://www.smr.org.pl.

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporow i Konfliktow. (2019). URL : https://www.mediacja.gov.pl/Spo-eczna-Rada-do-spraw-Alternatywnych-Metod-Rozwi.html.

Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora. (2019). URL : https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/07.

Standardy szkolenia mediatorów. (2019). URL : https://www. mediacja. gov.pl/files/doc/8%20Standardy%20szkolenia%20mediator %C3%B3w.

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich. (2019). URL : https://www. mediacja.gov.pl/files/doc/7%20Kodeks%20etyczny%20mediatorow% 20polskich%20.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (2015). URL : http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000716.

Ibid.

Statut Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. (2019). URL : http://www.mediator.org.pl/statut/27.

Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych. (2017). Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa. URL : http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про соціальні послуги : Закон України № 2671-VIII від 17.01.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 (дата звернення: 12.11.2019).

2. Романова Н. Формування ринку нових послуг на сучасному етапі в Україні //  Innovative processes in education: collective monograph. Łódź, 2017. S. 183.

3. Kordasiewicz S. Historyczna i międzynarodowa perspektywa mediacji // Mediacje. Teoria i praktyka / E. Gmurzyńska i R. Morek (red.). Warszawa : Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2009. S. 31.

4. Красіловська З. Теоретичні основи медіації як альтернативного способу вирішення спорів: поняття, види, принципи // Актуальні проблеми державного управління. 2013. Вип. 3. С. 10.

5. Kopaliński Wł. (red.). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa : Wydawnictwo Muza S. A., 2000. S. 321.

6. Moore Ch. Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa : Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2009. S. 30.

7. Bieńkowska E. Mediacja w polskim prawie karnym //  PPK. 1998. № 18. S. 22.

8. Antolak-Szymański K., Piaskowska O. Mediacja w postępowaniu cywilnym // Komentarz. Warszawa, 2017. S. 18.

9. Morek R. ADR w sprawach gospodarczych. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. S. 75.

10. Gmurzyńska E. Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. S. 31.

11. Włodyka S. Ustrój organów ochrony prawnej // PWN. Warszawa, 1975. S. 17.

12. Historia Polskiego Centrum Mediacji. URL : http://www. mediator. org.pl/Polskie_Centrum_Mediacji/6 (date of using: 15.11.2019).

13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. URL : http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010560591 (date of using: 15.11.2019).

14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. URL : http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031081020 (date of using: 15.11.2019).

15. Stowarzyszenie Mediatorow Rodzinnych. URL : http://www.smr.org.pl (date of using: 17.11.2019).

16. Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporow i Konfliktow. URL : https://www.mediacja.gov.pl/Spo-eczna-Rada-do-spraw-Alternatywnych-Metod-Rozwi.html (date of using: 19.11.2019).

17. Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora. URL : https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/07 (date of using: 19.11.2019).

18. Standardy szkolenia mediatorów. URL : https://www.mediacja.gov.pl/ files/doc/8%20Standardy%20szkolenia%20mediator%C3%B3w (date of using: 17.11.2019).

19. Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich. URL : https://www.mediacja. gov.pl/files/doc/7%20Kodeks%20etyczny%20mediatorow%20polskich%20 (date of using: 19.11.2019).

20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000716 (date of using: 21.11.2019).

21. Ibid.

22. Statut Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. URL : http://www. mediator.org.pl/statut/27 (date of using: 21.11.2019).

23. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych // Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa, 2017. URL : http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach.pdf (date of using: 21.11.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Л. Ф. Кривачук