DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.24.2019.198740

Управління талантами в органах публічної влади

А. В. Ліпенцев, В. Р. Касприк

Анотація


Розглянуто сучасний стан системи управління талантами в органах публічної влади. Доведено необхідність інституалізації управління талантами в організаційній структурі державних органів. Здійснено аналіз основних стадій управління талантами та обґрунтовано необхідність запровадження практики з управління талантами та включення їх до процедур пошуку, залучення, адаптації, навчання, оцінювання та винагородження персоналу. Визначено перспективні напрями реалізації концепції управління талантами в органах публічної влади України.


Ключові слова


талант; система управління талантами; управління персоналом; людські ресурси; органи публічної влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Tinovyi zvit (shadow report) reformy derzhavnoi sluzhby ta derzhavnoho upravlinnia v Ukraini v 2017 rotsi. Laboratoriia zakonodavchykh initsyatyv. (2018). Kyiv. 19 p. [in Ukrainian].

Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution. (2020). URL : https://www.weforum.org/agenda/ 2019/12/davos-manifesto-2020- the- universal- purpose-of-a -company-in-the-four th-industrial-revolution.

Armstronh, M., Teilor, S. (2016). Praktyka upravlenyia chelovecheskymy resursamy. Moskva: Piter. 1040 p. [in Russian].

Byllsberry, Dzh. (2002). Kak podobrat y sokhranyt nuzhnyi personal. In Finding and Keeping the Right People: Kak pryniat na rabotu motyvyrovannyi personal. Dnepropetrovsk: Balans-Klub. 256 p. [in Russian].

Laiker, Dzh. K. (2017). Filosofiia Toyota. 14 pryntsypiv roboty zlahodzhenoi komandy. Kyiv: Nash Format. 424 p. [in Ukrainian].

Zelinskyi, S. E., Reznichenko, N. O. (2013). Pytannia motyvatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv ta yikh stymuliuvannia. Analityka i vlada, № 7, 164 p. [in Ukrainian].

Maiklz Э., Khendfild-Dzhons Kh., Ekselrod E. (2005). Voina za talanty. Moskva: Mann, Yvanov y Ferber. 261 p. [in Russian].

Robertson, A., Ebbi, H. (2004). Upravleniie talantami: Kak yzvlech vyhodu iz talanta vashykh podchynennykh. Dnepropetrovsk: Balans-Klub. 176 p. [in Russian].

Maiklz Э., Khendfild-Dzhons Kh., Ekselrod E. (2005). Voina za talanty... 261 p.

Kuznetsova, N. B. (2014). Kontseptsiia upravlinnia talantamy v systemi menedzhmentu znan. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, № 2(8). pp. 22 [in Ukrainian].

Pysarenko, T. V., Kvasha, T. K. [ta in.] (2019). Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi: analitychna dovidka. Kyiv: UkrINTEI. 80 p. [in Ukrainian].

Ibid. 80 p.

Ibid. 80 p.

Loranzh, P. (2004). Novyi vzghliad na upravlencheskoe obrazovanye: zadachi rukovodytelei. Moskva: Olymp- Byznes. 400 p. [in Russian].

Vynnychuk, R. O. Osoblyvosti navchannia pratsivnykiv u systemi talant-menedzhmentu: svitova praktyka ta rekomendatsii. (2019). URL : http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/98.pdf [in Ukrainian].

Loranzh, P. Novyi vzghliad... 400 p.

Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VIII. (2020) [in Ukrainian].

Nova derzhavna sluzhba: yevropeiska model nalezhnoho upravlinnia dlia Ukrainy. (2019). URL : http://www.center.gov.ua/blog/item/1873 [in Ukrainian].

Prodius, O. I., Zhuravel, A. I., Sitor, M. O. (2013). Talant-menedzhment yak nevidiemna skladova uspikhu orhanizatsii. Ekonomika: realii chasu, № 1(6), pp. 172-177 [in Ukrainian].

Floryda, R., & Khusaynov, R. (Ed.). (2016). Kreatyvnyi klass. Liudy, kotorye sozdaiut budushchee. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. 384 p. [in Russian].

Arkhipova, Ye. O., Midna, N. S. (2016). Zastosuvannia hreidynhovoi systemy otsiniuvannia ta vynahorodzhennia personalu v pryvatnomu sektori. Molodyi vchenyi, № 2, pp. 1-5. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_2_3 [in Ukrainian].

Pidsumky roboty NADS za 2019 rik: publichnyi zvit Holovy Oleksandra Starodubtseva. (2019). URL : https://nads.gov.ua/news/pidsumki-roboti-nads-za-2019-rik-publichnij-zvit-golovi-oleksandra-starodubceva [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Тіньовий звіт (shadow report) реформи державної служби та державного управління в Україні в 2017 році // Лабораторія законодавчих ініциатив. Київ, 2018. 19 с.
 2. Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution. URL : https://www.weforum.org/agenda/ 2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution (date of using: 15.12.2019).
 3. Армстронг М., Тейлор С. Практика управления человеческими ресурсами. 14-е изд. Москва : Питер, 2016. 1040 с.
 4. Биллсберри Дж. Как подобрать и сохранить нужный персонал // Finding and Keeping the Right People: Как принять на работу мотивированный персонал / пер. с англ. М. П. Лоскутова. Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2002. 256 с.
 5. Лайкер Дж. К. Філософія Toyota. 14 принципів роботи злагодженої команди / пер. з англ. Н. Валевська. Київ : Наш Формат, 2017. 424 с.
 6. Зелінський С. Е., Резніченко Н. О. Питання мотивації державних службовців та їх стимулювання // Аналітика і влада. 2013. № 7. 164 с.
 7. Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты / пер. с англ. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2005. 261 с.
 8. Робертсон А., Эбби Г. Управление талантами : Как извлечь выгоду из таланта ваших подчиненных / пер. с англ. Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. 176 с.
 9. Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты… 261 с.
 10. Кузнецова Н. Б. Концепція управління талантами в системі менеджменту знань // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 2(8). C. 22.
 11. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша [та ін.]. Київ : УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.
 12. Там само. 80 c.
 13. Там само. 80 c.
 14. Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование: задачи руководителей / пер. с англ. Москва : Олимп- Бизнес, 2004. 400 с.
 15. Винничук Р. О. Особливості навчання працівників у системі талант-менеджменту: світова практика та рекомендації. URL : http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/98.pdf (дата звернення: 15.11.2019).
 16. Лоранж П. Новый взгляд... 400 с.
 17. Про державну службу : Закон України №889-VIII від 13.02.2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 02.10.2019).
 18. Нова державна служба: європейська модель належного управління для України. 2019. URL : http://www.center.gov.ua/blog/item/1873  (дата звернення: 18.11.2019).
 19.  Продіус О. І., Журавель А. І., Сітор М. О. Талант-менеджмент як невід’ємна складова успіху організації // Економіка: реалії часу. 2013. № 1(6). С. 172—177.
 20.  Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее / пер. с англ. Н. Яцюк ; [науч. ред. Р. Хусаинов]. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 384 с.
 21. Архипова Є. О., Мідна Н. С. Застосування грейдингової системи оцінювання та винагородження персоналу в приватному секторі // Молодий вчений. 2016. № 2. С. 1—5.
 22.  Підсумки роботи НАДС за 2019 рік : публічний звіт Голови Олександра Стародубцева. URL : https://nads.gov.ua/news/pidsumki-roboti-nads-za-2019-rik-publichnij-zvit-golovi-oleksandra-starodubceva (дата звернення: 13.10.2019).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 А. В. Ліпенцев, В. Р. Касприк