DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.24.2019.198741

Нормативно-правове забезпечення утворення та функціонування об’єднаних територіальних громад

Б. М. Шевчук

Анотація


Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування та розвитку спроможних територіальних громад. Визначено зміст проблем, які потребують законодавчого вирішення для успішного продовження реформ. Окреслено напрями та заходи удосконалення законодавчого забезпечення формування спроможних територіальних громад.


Ключові слова


місцеве самоврядування; об’єднана територіальна громада; спроможна територіальна громада; нормативно-правове забезпечення формування об’єднаних територіальних громад

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. № 333-r. (2014) [in Ukrainian].

Ibid.

Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. № 5/2015. (2015) [in Ukrainian].

Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad. № 1508-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii novoho etapu reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini na 2019 – 2021 roky. № 77-r. (2019) [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady). № 2217a. (2015) [in Ukrainian].

Ibid.

Konstytutsiia Ukrainy. (2010). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, № 72/1, article 15, pp. 140-143 [in Ukrainian].

Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia Verkhovnoi Rady Ukrainy na proekt Zakonu Ukrainy “Pro zasady administratyvno-terytorialnoho ustroiu”. (2019). URL : http//w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc. 34?id=&pf3511=63508&pf35401=455109 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 01.04.2014 р. URL : http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р (дата звернення: 10.10.2019).
  2. Там само.
  3. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 10.10.2019).
  4. Про співробітництво територіальних громад : Закон України № 1508-VII від 17.06.2014 р. URL : http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (дата звернення: 20.10.2019).
  5. Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019 – 2021 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 77-р від 23.01.2019 р. URL : http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2019-р (дата звернення: 20.10.2019).
  6. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : Проект Закону України № 2217а від 15.07.2015 р. URL : http//w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc.34?id=&pf3511=55812&pf35401=351848 (дата звернення: 25.10.2019).
  7. Там само.
  8. Конституція України // Офіційний вісник України. 2010. № 72/1. Ст. 15. С. 140—143.
  9. Висновок Головного науково-експертного управління  Верховної Ради України на проект Закону України “Про засади адміністративно-територіального устрою”. URL : http//w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc.34?id=&pf3511=63508&pf35401=455109 (дата звернення: 10.10.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Б. М. Шевчук