Закордонний досвід управління земельними ресурсами для гарантування розвитку територіальної громади

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.25.2020.213666

Ключові слова:

територіальна громада, земельні ресурси, управління земельними ресурсами, ефективність управління, раціональність, закордонний досвід

Анотація

Розглянуто особливості закордонного досвіду управління земельними ресурсами територіальної громади. Показано роль держави щодо забезпечення раціонального використання земельних ресурсів територіальної громади. Виокремлено основні гарантії ефективного управління та раціонального використання земельних ресурсів. Запропоновано, на основі проаналізованого закордонного досвіду, формування єдиної національної системи управління земельними ресурсами, що дасть можливість гарантувати соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Посилання

Iasinetska, I. A. (2016). Osoblyvosti ratsionalnoho upravlinnia

zemelnymy resursamy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho

universytetu, Issue 8 (2), pp. 129 [in Ukrainian].

Kozhurina, V. M. (2018). Normatyvna baza upravlinnia zemelnymy

resursamy v Ukraini: retrospektyvnyi analiz. Teoriia ta praktyka derzhavnoho

upravlinnia, Issue 4 (63), pp. 87-94 [in Ukrainian].

Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment.

(2019). Assessment of Public Financial Management Performance. URL :

https://www.pefa.org/node/3676.

Zalutskyi, I. R. (2017). Modernizatsiia systemy upravlinnia zemelnymy

resursamy v umovakh detsentralizatsii vlady. Rehionalna ekonomika, Issue 3(85),

pp. 77-87 [in Ukrainian].

Horlachuk, V. V., Klymenko, O. V. (2019). Upravlinnia zemelnymy

resursamy obiednanykh terytorialnykh hromad u konteksti detsentralizatsii.

Ahrosvit, Issue 20, pp. 56-63 [in Ukrainian].

Berezhnytska, H. I. (2019). Spetsyfika hospodarskoho vykorystannia

zemelnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv Lvivskoi oblasti.

Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, Issue 2(136),

pp. 54-59 [in Ukrainian].

Zinchuk, T. O., Dankevych, V. Ye. (2016). Yevropeiskyi dosvid

formuvannia rynku silskohospodarskykh zemel. Ekonomika APK, Issue 12,

pp. 84-91 [in Ukrainian].

Khvesyk, Yu. M. (2008). Formuvannia mekhanizmiv instytutsionalnoho

zabezpechennia staloho zemlekorystuvannia: zarubizhnyi dosvid. Ekonomika

pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, pp. 340-347 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 340-347.

Suprun, O. (2019). Svitovyi dosvid zaprovadzhennia rynku zemli ta

yoho adaptatsiia do ukrainskykh realii. Holos Ukrainy. URL :

http://www.golos.com.ua/article/322369 [in Ukrainian].

Dankevych, V. Ye. (2014). Metodolohichni uroky yevropeiskoho

dosvidu rozvytku zemelnykh bankiv. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho

derzhavnoho ahrotekhn. universytetu, Issue 4(28), pp. 32-38 [in Ukrainian].

Bihunenko, O. H. (2015). Mizhnarodnyi dosvid upravlinnia zemelnymy

resursamy: mozhlyvosti zastosuvannia v Ukraini. Naukovyi visnyk Khersonskoho

derzhavnoho universytetu, Issue 15(5), рр. 24-27 [in Ukrainian].

Zemelna reforma starykh krain-chleniv YeS – dosvid Niderlandiv.

(2017). Zahalna kharakterystyka starykh krain-chleniv YeS. URL :

https://agropolit.com/spetsproekty/264-zemelna-reforma-starih-krayin-chleniv-yes

--dosvid-niderlandiv [in Ukrainian].

Dankevych, V. Ye. (2014). Metodolohichni uroky yevropeiskoho

dosvidu... рр. 32-38.

Krasiuk, N. I. (2014). Deiaki pytannia zdiisnennia upravlinnia u sferi

zemelnykh vidnosyn u zarubizhnykh krainakh. Nashe pravo, Issue 9, pp. 131-138

[in Ukrainian].

Suprun, O. (2019). Svitovyi dosvid zaprovadzhennia rynku zemli...

Zemelna reforma novykh krain-chleniv YeS – dosvid Polshchi. (2020).

Stvorennia vilnoho rynku zemli s/h pryznachennia v Ukraini. URL :

https://agropolit.com/spetsproekty/254-zemelna-reforma-novih-krayin-chleniv-yes

-dosvid-polschi [in Ukrainian].

Suprun, O. (2019). Svitovyi dosvid zaprovadzhennia rynku zemli...

Fursenko, I. (2020). Obih silskohospodarskykh zemel – dosvid Latvii ta

piat paralelei dlia Ukrainy. URL : https://agropolit.com/blog/325-obig-s-g-zemel-

-dosvid-latviyi-ta-pyat-paraleley-dlya-ukrayini [in Ukrainian].

Land Management Law Latvia. (2014). Riga. URL :

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lat174423.pdf.

Fursenko, I. (2020). Obih silskohospodarskykh zemel...

By Ai Chi-han Miguel Elosua and Li Shantong Central-local authority

relationships and the institutional process of city creation. (2014). Urba China

Working papers series, № 4. URL :

https://www.academia.edu/39665433/Centrallocal_authority_relationships_and_th

e_institutional_process_of_city_creation.

Bony, L. D. (2015). Systema hosudarstvennoho upravlenye zemlei dlia

stroytelnykh tselei v Kytae. Opyt Kytaia po vovlechenyiu selskokhoziaistvennykh

zemel pod zastroiku. URL : http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1593-boni-

ld-sistema-gosudarstvennogo-upravlenie-zemlej-dlya-stroitelnyx-czelej-v-kitae [in

Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Механізми державного управління