Маркетингові інструменти залучення інвестицій у територіальні громади

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.25.2020.213669

Ключові слова:

державне управління, інвестиційна політика, інвестиції, децентралізація, територіальні громади, залучення інвестицій, маркетинг

Анотація

Розкрито сутність маркетингових інструментів залучення інвестицій у територіальні громади. Сформовано рекомендації для територіальних громад щодо використання інструментів маркетингу для покращення інвестиційного клімату на місцевому рівні. Показано, що мінімальний набір інструментів залучення інвестицій повинен містити: розробку стратегії і програми залучення інвестицій, формування бренду території, розробку інвестиційного паспорту, формування галузевих оглядів та інвестиційних пропозицій, побудову дорожньої карти інвестора, створення та оновлення інвестиційного сайту, роботу в соціальних мережах, розробку інтерактивної інвестиційної карти, формування пакету для преси, участь у “дорожніх шоу”, семінарах, конференціях, форумах і виставках, формування та оновлення бази даних потенційних інвесторів тощо.

Посилання

Fedorchak, O. V. (2017). Derzhavne upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu na rehionalnomu rivni v Ukraini: problemy ta napriamy vdoskonalennia. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, Issue 2 (52), pp. 103-112 [in Ukrainian].

Kotler, F., Asplund, K., Rein, I., Khaider, D. (2005). Marketynh mist. Sankt-Peterburh: Stockholm school of economics. 390 p. [in Ukrainian].

Bondarenko, V. M., Shershun, K. O. (2012). Poniattia ta instrumenty terytorialnoho marketynhu v konteksti stratehichnoho rozvytku rehioniv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Issue 2 (36), pp. 66-73 [in Ukrainian].

Frolov, D. P. (2013). Marketynhovyi pidkhid do upravlinnia prostorovym rozvytkom. Prostorova ekonomika, Issue 2, pp. 65-86 [in Ukrainian].

Smerichevskyi, S. F., Sibruk, V. L. (2018). Stratehichni aspekty marketynhu terytorii v umovakh detsentralizatsii upravlinnia Ukrainy. Prychornomorski ekonomichni studii, Issue 26 (2), pp. 55-59 [in Ukrainian].

Pankrukhin, A. P. (2006). Marketynh terytorii. (2nd ed.). Sank-Peterburh: Piter. 416 p. [in Ukrainian].

Hrynchuk, N. M. (2014). Formuvannia terytorialnykh marketynhovykh stratehii. Kyiv: Ukrainian network of specialists and practitioners in regional and local development. 43 p. [in Ukrainian].

Ankholt, S., Khildret, D. (2010). Brend Ameryka. Moskva: Dobra knyha. 232 p. [in Ukrainian].

Vizghalov, D. V. (2011). Brendynh mista. Moskva: Institute of city economics. 160 p. [in Ukrainian].

Dini, K. (2013). Brendynh terytorii: krashchi svitovi praktyky. Мoskva: Mann, Ivanov and Ferber. 336 р. [in Ukrainian].

Fedorov, R. V., Osovets, O. S. (2013). Yak zaluchaty priami inozemni investytsii. Simferopol: PROON. 128 p. [in Ukrainian].

Fedorovych, O. D. (2018). Navchannia fakhivtsiv u sferi zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii. Kyiv: U-LEAD. 220 p. [in Ukrainian].

Ihnatenko, O. P. (2019). Zastosuvannia investytsiinykh instrumentiv na mistsevomu rivni. Investytsii: praktyka ta dosvid, Issue 5, pp. 74-79 [in Ukrainian].

Khymych, O. V. (2013). Investytsiina karta rehionu: sutnist ta neobkhidnist. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Issue 23 (7), pp. 295-302 [in Ukrainian].

Bondarenko, V. M., Shershun, K. O. (2012). Poniattia ta instrumenty terytorialnoho marketynhu... pp. 66-73.

Ihnatenko, O. P. (2019). Zastosuvannia investytsiinykh instrumentiv na mistsevomu rivni. Investytsii: praktyka ta dosvid, Issue 5, pp. 74-79 [in Ukrainian].

Soskin, O. I. (Ed.). (2011). Brendynh mist: dosvid krain Vyshehradskoi hrupy dlia Ukrainy. Kyiv: Institute of Society Transformation. 80 p. [in Ukrainian].

Hrynchuk, N. M. (2014). Formuvannia terytorialnykh marketynhovykh stratehii... 43 p.

Ibid. 43 p. [in Ukrainian].

Ibid. 43 p. [in Ukrainian].

Zaporizhya regional state administration. (2016). Metodychni rekomendatsii shchodo zaluchennia ta suprovodu investoriv u Zaporizkii oblasti. Zaporizhya: Zaporizhya regional state administration. 12 p. [in Ukrainian].

USAID. Dorozhnia karta investora mista Sievierodonetsk. (2012). Kyiv: Lokalni investytsii ta natsionalna konkurentospromozhnist. USAID. 28 p. [in Ukrainian].

Zaporizhya regional state administration. (2016). Metodychni rekomendatsii shchodo zaluchennia ta suprovodu investoriv u Zaporizkii oblasti... 12 p.

Fedorov, R. V., Osovets, O. S. (2013). Yak zaluchaty priami inozemni investytsii... 128 p.

Hovorukhina, M. V. (2015). Komunikatsii v hromadskykh orhanizatsiiakh. Kyiv: East-West Foundation. 112 p. [in Ukrainian].

Khymych, O. V. (2013). Investytsiina karta rehionu… pp. 295-302.

Hovorukhina, M. V. (2015). Komunikatsii v hromadskykh orhanizatsiiakh... 112 p.

Zaporizhya regional state administration. (2016). Metodychni rekomendatsii shchodo zaluchennia ta suprovodu investoriv u Zaporizkii oblasti... 12 p.

Fedorov, R. V., Osovets, O. S. (2013). Yak zaluchaty priami inozemni investytsii... 128 p.

Fedorovych, O. D. (2018). Navchannia fakhivtsiv u sferi zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii... 220 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Механізми державного управління