Інструменти забезпечення ефективності комунікативної діяльності громадських організацій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.27.2021.239194

Ключові слова:

комунікативна діяльність, громадські організації, довіра, інструменти, конструктивний діалог, консолідована комунікація

Анотація

Розглянуто особливості комунікативної діяльності громадських організацій у період суспільних трансформацій. Проаналізовано рівень довіри населення до громадських організацій як каталізатора розвитку громадянського суспільства. Встановлено, що ефективність комунікативної діяльності громадських організацій напряму залежить від довіри суспільства до них. Обґрунтовано інструменти забезпечення ефективності комунікативної діяльності громадських організацій як основи для відкритого та раціонального діалогу в консолідованому суспільстві. Зазначено, що важливою умовою національної консолідації має бути налагодження консолідованої комунікації з метою зміцнення, об’єднання, інтеграції та згуртування суспільства.

Посилання

Kozakov, V. M., Rashkovska, O. V., Rebkalo, V. A., Romanenko, Ye. O., Chaplai, I. V. (2017). Derzhavno-hromadianska komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii. Kyiv: DP “Vyd. dim “Personal”. pp. 36 [in Ukrainian].

Dzуana, H. O., Dzуanyу, R. B., Oliinyk, S. R. (2021). Diievi sposoby komunikatyvnoi vzaiemodii mizh hromadskistiu ta orhanamy publichnoi vlady. Rozvytok publichnoho upravlinnia v Ukraini, Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Lviv: LRIPA NAPA. рр. 7-13 [in Ukrainian].

Ievdokymova, I., Vitkovska, I. (2019). Tendentsii rozvytku hromadskykh orhanizatsii u suchasnii Ukraini. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina, Issue. 41, рр. 42-48 [in Ukrainian].

Shevchenko, M. F., Holovenko, V. A., Halustian, Yu. M. et al. (2001). Tretii sektor v Ukraini: problemy stanovlennia Kyiv: Ukrainskyi in-t sotsialnykh doslidzhen. рр. 10 [in Ukrainian].

Kozakov, V. M., Rashkovska O. V., Rebkalo V. A., Romanenko Ye. O., Chaplai I. V. (2017). Derzhavno-hromadianska komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii…рр. 166.

Dovira do hromadskykh orhanizatsii zrostaie, ale suspilstvo staie bilsh radykalnym, – rezultaty doslidzhennia. (2018). URL :

https://www.irf.ua/dovira_do_gromadskikh_organizatsiy_zrostae_ale_suspilstvo_stae_bilsh_radikalnim_rezultati_doslidzhennya/ [in Ukrainian].

Otsinka sytuatsii v kraini, dovira do instytutiv suspilstva ta politykiv, elektoralni oriientatsii hromadian. (2021). URL : https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-groma dian-berezen-2021r [in Ukrainian].

Marmeladze, M. (2020). Kozhnyi chetvertyi ukrainets vvazhaie hromadski orhanizatsii vplyvovymy. URL : https://zz.detector.media /community/texts/181078/2020-09-29-kozhnyy-chetvertyy-ukrainets-vvazhaie-gromadski-organizatsii-vplyvovymy/ [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Tolokolnikova, K. (2018). Dovira, paternalizm i pasyvnist: yak ukraintsi stavliatsia do hromadskykh orhanizatsii. URL : https://dif.org.ua/article/dovira-paternalizm-i-pasivnist-yak-ukraintsi-stavlyatsya-do-gromadskikh-organizatsiy [in Ukrainian].

Chupryna, L. (2015). Sotsialni merezhi yak instrument realizatsii hromadskykh initsiatyv. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, Issue 41, рр. 54-68 [in Ukrainian].

Shist pravyl komunikatsii u sotsmerezhakh dlia hromadskykh orhanizatsii. (2018). URL : https://euprostir.org.ua/practices/132539? fbclid=IwAR3CZe714QB4sj-d6wbTVUCICJ7fKcyJ-2oGIimY_JWqPiETLoqzc 89W2T4 [in Ukrainian].

Hrechko, O. Yu., Kohut, I. A., Levchenko, O. V., Yaskevych, A. Y. (2016). Praktyka vykorystannia instrumentiv elektronnoi demokratii hromadskymy orhanizatsiiamy v Ukraini. Rezultaty ekspertnoho opytuvannia. Vinnytsia : GO “Podilska agentsia rehionalnoho rozvytku”. 49 p. [in Ukrainian].

Social Networking: A Guide to Strengthening Civil Society through Social Media. URL : https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/ 1866/SMGuide4CSO.pdf.

Shist pravyl komunikatsii u sotsmerezhakh dlia hromadskykh orhanizatsii…

Matiichyk, A. V. (2016). Samoorhanizatsiia hromadianskoho suspilstva yak chynnyk demokratychnoi modernizatsii politychnoi systemy Ukrainy suspilstva (Candidates thesis). Ivano-Frankivsk : Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka [in Ukrainian].

Chupryna, L. (2015). Sotsialni merezhi yak instrument realizatsii hromadskykh initsiatyv… pp. 54-68.

Lutsyshyn, H. (2018). Vplyv instytutiv hromadianskoho suspilstva na protses natsionalnoi konsolidatsii v suchasnii Ukraini. Naukovi zapysky, Issue 4 (78), рр. 22-32 [in Ukrainian].

Dzуana, H. O., Dzуanyу, R. B. (2018). Konsolidovana komunikatsiia u zabezpechenni uspishnosti provedennia reform, Publichne upravlinnia ХХІ stolittia: svitovi praktyky ta natsionalni perspektyvy, Abstracts of the international

Scientific Congress. Kharkiv : Vyd-vo KhRI NAPA “Mahistr”. рр. 43-46 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління