Правовий механізм державного регулювання та забезпечення публічності конституційного процесу в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.27.2021.239229

Ключові слова:

конституційний процес, правовий механізм, публічність, механізми публічного управління, управлінські відносини, державне регулювання

Анотація

Досліджено зміст категорії “конституційний процес” правого механізму публічного управління. Особливу увагу приділено дослідженню сучасного розуміння публічності конституційного процесу в державницько-управлінських відносинах, а також правовому підґрунтю розбудови суб’єкт-об’єктної взаємодії. Визначено можливі напрями забезпечення публічності конституційного процесу в сучасній Україні.

Посилання

Koliukh, V. V. (2015). Konstytutsiinyi protses yak riznovyd politychnoho protsesu. Visnyk Kyivskoho nats. universytetu im. Tarasa Shevchenka, Issue 1 (119), pp. 114-116 [in Ukrainian].

Kuian, I. (2014) Konstytutsiinyi protses yak zasib zabezpechennia suverenitetu v Ukraini. Pravo Ukrainy, № 7, pp. 56 [in Ukrainian].

Baskakova, Yu. V., Kachanova, P. V., Rudenko, O. M., Usatyi, H. O. (2013). Konstytutsiinyi protses ta osoblyvosti realizatsii reform v Ukraini. Kyiv: NADU. 88 p. [in Ukrainian].

Ibid.

Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Bukhanevych, A. I. (2010). Zabezpechennia pryntsypiv vidkrytosti ta prozorosti pry nalahodzhenni dialohu mizh vladoiu ta hromadskistiu. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=133 [in Ukrainian].

Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy. № 2136-VIII. (2017) [in Ukrainian].

Stretovych, V. (2005). Zabezpechennia vidkrytosti orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia. Aspekty samovriaduvannia, № 2, pp. 13—17 [in Ukrainian].

Michener, G., Bersch, K. (2011). Conceptualizing the Quality of Transparency. Public Administration Research and Theory, July. URL : https://scholar.google.com.br/citations?user=wfya0JcAAAAJ&hl=en.

Yaremenko, V., Slipushko O. (Eds.). (2008). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. (Vol. 1). Kyiv: Akonit. 928 p. [in Ukrainian].

Serohin, V. O. (2009). “Vidkryte vriaduvannia” i zakhyst pryvatnosti: u poshukakh balansu. Derzh. bud-vo ta mists. samovriaduvannia, Issue 17, pp. 94-106 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. (2014). Kyiv: Parlam. vyd-vo. 103 p. [in Ukrainian].

Kuian I. (2015). Konstytutsiinyi protses…

Hehel, H. V. F. (2009). Fylosofyia prava. Moskva: Lyteratura: Myr knyhy. 464 p. [in Russian].

Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2030”. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015 [in Ukrainian].

Shatylo, O. A. (2014). Publichne administruvannia. Zhytomyr: Kafedra menedzhmentu orhanizatsii i administruvannia ZhDTU. 51 p. [in Ukrainian].

Surmin, Yu. P., Nadolishnii, P. I. & Kovbasiuk, Yu. V. (Eds.). (2011). Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 2: Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia). Kyiv: NAPA. 692 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління