Стан стратегічного планування регіонального та місцевого розвитку у Львівській області

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.27.2021.239241

Ключові слова:

стратегічне планування, стратегія територіальної громади, Державна стратегія регіонального розвитку, Стратегія розвитку Львівської області, децентралізація

Анотація

Проаналізовано чинні стратегії розвитку регіону та територіальних громад Львівської області, їх відповідність Державній стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 рр. Систематизовано основні проблеми, пов’язані із взаємоузгодженістю державних, регіональних та місцевих планувальних документів. Охарактеризовано проблеми реалізації стратегій розвитку територій.

Посилання

Derzhavna stratehiya rehionalʹnoho rozvytku na 2021 – 2027 roky. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n189 [in Ukrainian].

Kuybida, V. S., Yuzefovych, V. V. (2012). Planuvannya rozvytku terytoriy na rehionalnomu rivni. Kyiv: NAPA. 703 p. [in Ukrainian].

Kuybida, V., Tkachuk, A., Zabukovets-Kovachych, T. & Tkachuk, R. (Ed.). (2010). Rehionalna polityka: pravove rehulyuvannya. Svitovyy ta ukrayinskyy dosvid. Kyiv: Lesta. 224 p. [in Ukrainian].

Kuzmyn, V. M. (2009). Stratehichne upravlinnya sotsialno-ekonomichnym rozvytkom administratyvno-terytorialnykh odynyts. (Extended abstract of candidate’s thesis). Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrayiny, 2009. 20 p. [in Ukrainian].

Vakulenko, V. M. (2003). Stratehichne planuvannya ekonomichnoho rozvytku velykoho mista yak instrument pidvyshchennya efektyvnosti yoho upravlinnya. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv: Ukrayinska Akademiya derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny [in Ukrainian].

Prokopenko, O. Yu. (2007). Stratehichne planuvannya mistsevoho ekonomichnoho rozvytku na rivni silskykh hromad. (Candidate’s thesis). Poltava: Poltavskyy natsionalnyy tekhnichnyy universytet imeni Yuriya Kondratyuka. 20 p. [in Ukrainian].

Kuybida, V. S., Udovychenko, V. V. (2012). Suchasni tendentsiyi prostorovoho rozvytku krayin Yevropy. Kyiv: NAPA. 703 p. [in Ukrainian].

Berdanova, O. V., Vakulenko, V. M., Hrynchuk, N. M., Koltun, V. S., Kuybida, V. S., Tkachuk, A. F. (2017). Upravlinnya rozvytkom obyednanykh terytorialnykh hromad na zasadakh hromadsʹkoyi uchasti. Kyiv. 129 p. [in Ukrainian].

Mekhanizmy realizatsiyi rehionalnoyi polityky: otsinka efektyvnosti ta napryamy udoskonalennya. Lʹviv: DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrayiny”. 205 p. [in Ukrainian].

Davymuka, S. A., Kuybida, V. S., Fedulova, L. I. (2019). Tendentsiyi rozvytku novoyi rehionalnoyi polityky YES. Rehionalna ekonomika, № 1(91), pp. 76-87 [in Ukrainian].

Mekhanizmy novoyi rehionalnoyi polityky: dosvid YES ta uroky dlya Ukrayiny. Kyiv: NAPA, 2020. 471 p. [in Ukrainian].

Indeksy podatkospromozhnosti mistsevykh byudzhetiv u 2020 rotsi. (2021). URL : https://loda.gov.ua/upload/users_files/20/upload/indeksY% 20spromozhno sti.xls [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku Lvivskoyi oblasti na period 2021 – 2027 rokiv. (2021). URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління