Особливості нормативно-правового регулювання сфери інформаційної безпеки: проблемні питання та термінологічні колізії в Україні

Автор(и)

  • К. В. Животова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5791-5303

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4038.28.2021.250434

Ключові слова:

національний інформаційний простір, інформаційна агресія, дезінформація, інформаційно-психологічний вплив, інформаційна безпека, засоби масової інформації

Анотація

Розглянуто особливості формування і розвитку законодавчої та нормативно-правової бази у сфері забезпечення інформаційної безпеки України. Проаналізовано наявні проблеми у законодавчих нормах, прийнятих для вирішення тактичних завдань, без урахування стратегічних орієнтирів. Виявлено їх певну несистемність та неузгодженість між собою. Актуалізовано проблему принципових недоліків категоріально-понятійного апарату законів та підзаконних актів в інформаційній сфері. Доведено, що певну загрозу національним інтересам та інтересам особи становить термінологічна невизначеність таких понять, як "дезінформація", "інформаційно-психологічний вплив", "інформаційно-психологічна безпека" тощо. Запропоновано можливі напрями вдосконалення законодавства, спрямованого на забезпечення безпеки в інформаційній сфері України, та окреслено перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

Біографія автора

К. В. Животова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аспірантка кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Посилання

Karpenko, O. (2021). Vyroblennia stratehichnykh pidkhodiv ta praktychnykh rekomendatsii iz protydii poshyrenniu v Ukraini dezinformatsii zasobamy sotsialnykh media. Kyiv: Visn. NADU. Seriia "Derzhavne upravlinnia", pp. 7 14. [In Ukrainian].

Aksonova, N. (2018). Zakonodavchi akty protydii poshyrenniu dezinformatsii, feikovykh novyn v informatsiinomu prostori (mizhnarodnyi dosvid). Kyiv: Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho, issue 50, pp. 241 255. [In Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254 k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), № 30. (1996). [In Ukrainian].

On the national security of Ukraine: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 roku № 2469-VIII. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

About information: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 № 48. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.11.1992 №2782-XII. Verkhovna Rada Ukrainy. of Ukraine. Legislation of Ukraine. (1992). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12

On Personal Data Protection: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 № 2297-VI. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=2297-17

The doctrine of information security of Ukraine, approved by Decree of the President of Ukraine vid 25.02.2017 № 47/2017. Retrieved from: http://president.gov.ua

About the Strategy for the National Security of Ukraine, Decree of the President of Ukraine vid 6.05. 2015. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

About the media draft law. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2? id=&pf3516=2693-%E4&skl=10

On Television and Radio Broadcasting "on Counteracting the Information War draft law. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2? id=&pf3516=2072&skl=10

Official telegram channel of the Prime Minister of Ukraine. Retrieved from: https://t.me/Denys_Smyhal/1933

About television and radio roadcasting: Zakon Ukrainy vid 21.12.1993 № 3759-KhII. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=68168

The Civil Code of Ukraine: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Dodonov, O. (2002). Information policy of public authorities: areas for improvement. Kyiv: Stratehii rozvytku Ukrainy: teoriia i praktyka. NISD, 637 p. [In Ukrainian].

On the National Security Strategy of Ukraine. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.05.2015. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070

Code of Ukraine on Administrative Offenses vid 07.12.1984 № 80731-X. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Ensuring National Information Security and the Right to Access Reliable Information Comparison table of the draft law. Retrieved from: https://mkip.gov.ua/files/pdf/Disinformation_Draft_2020.pdf

Опубліковано

2021-12-31

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління