Демократичне врядування

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”

Галузь наук: державне управління

281 Публічне управління та адміністрування

 

Категорії Web of Science:

Соціальні науки, міждисциплінарні

Менеджмент

Політичні науки

Публічне адміністрування

 

Індексується у наукометричних базах::

Index Copernicus International, Google Scholar

Анонси

 

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ СТАТЕЙ

 
  • Випуск 1 –15 березня поточного року;
  • Випуск 2 –15 червня поточного року.
 
Опубліковано: 2019-01-17
 
Більше анонсів...