№ 18/19 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.18/19.2017

Зміст

Титул, зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Теорія та історія державного управління

До 100-річчя українського державотворення: організація структур влади й управління за умoв віднoвлення українськoї державності (1917 – 1920 рр.) PDF
Т. О. Панфілова
Проблеми публічного управління у багатоетнічному суспільстві PDF
Н. П. Підбережник
До проблем соціальної політики в Україні PDF
Т. Б. Токарський
Застосування радянською владою “м’якої сили” у зміцненні державного співробітництва між Українською РСР і Французькою Республікою PDF
Г. О. Дутчак

Механізми державного управління

Оцінювання соціально-економічного розвитку районів Львівської області: кластерний підхід PDF
Р. Г. Селіверстов
Формування та реалізація національної антикорупційної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях PDF
А. М. Новак
Організаційно-правове регулювання відносин між урядовим уповноваженим України та Європейським судом з прав людини PDF
Б. С. Мукан
Сучасний стан реалізації державної молодіжної політики в Європейських країнах PDF
М. М. Обіход
Функціонування інституту державних секретарів як одна з умов забезпечення інституційної пам’яті в державному управлінні PDF
О. М. Оргієць
Державна політика в галузі медсестринства: структурно-функціональний аспект PDF
Я. Ю. Шегедин

Відомості про авторів

Відомості про авторів PDF
 

Редакційна колегія

Редакційна колегія PDF