№ 20 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.20.2017

Зміст

Титул, зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Теорія та історія державного управління

Перспективи державного будівництва та українська національна ідея у працях Івана Франка PDF
Т. О. Панфілова
Взаємовідносини держави та інституцій громадянського суспільства у сфері діяльності мілітаризованих органів державної влади PDF
Н. С. Калашник
Причини еміграційних процесів у країнах Вишеградської групи PDF
К. Бялоблоцкі
Відмінність понять “державний контроль” і “державний нагляд”: нормативно-правовий аспект PDF
Р. І. Павлик

Механізми державного управління

Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки PDF
В. М. Андрієнко, І. П. Мігус, Я. С. Коваль
Прогнозування показників сталого розвитку України PDF
З. М. Бурик
Застосування блокчейн-технологій в публічному управлінні PDF
І. В. Клименко, Г. М. Лозова, Л. М. Акімова
Вплив системи охорони здоров’я на формування (сталих умов забезпечення) національної безпеки держави PDF
А. І. Кланца
Удосконалення правового механізму державного регулювання в екологічній сфері України PDF
О. І. Матюшенко
Ефективність системи податкового адміністрування в Україні PDF
О. Я. Бойко
Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної безпеки України PDF
З. В. Гбур
Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні PDF
Н. М. Комарівська

Відомості про авторів

Відомості про авторів PDF
 

Редакційна колегія

Редакційна колегія PDF